Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kommunen köper mark i Uttringe för framtiden

Fastigheten Uttringe 1:682 på Sandbäcksvägen 99 vid Rosenlundsskolan har varit ute till försäljning. Med anledning av en pågående budgivning togs ett snabbt beslut att Salems kommun skulle köpa fastigheten.

Förvärvet, med en fastighetsarea på ca 11 781 m2,  ger Salems kommun bra möjligheter att möta framtida behov av till exempel förskola, skola och/eller bostäder.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom ett beslut om att ingå avtal under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

- Skolutredningen visade att vi kan behöva kompletteringar av skolorna i Rönninge. Kommunen behöver därför viss markreserv och den här fastigheten ligger perfekt bakom Rosenlundsskolan. Jag är glad över överenskommelsen och tackar säljarna för en bra uppgörelse, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M).

- Salems kommun, dess politiker och sakkunniga tjänstemän, klarade av utredning, platsbesök, beslut och avtalssignering på två arbetsdagar. Det är ett imponerande arbete av en flexibel förvaltning och beslutsapparat. Vi har bevisat att en kommun kan agera snabbt när det behövs, avslutar Lennart Kalderén (M).

Ärendet ska slutligt godkännas av kommunfullmäktige den 28 september.

Senast uppdaterad 13 september 2017