Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Alliansen budgetförslag i Salem: “Salem står väl rustat”

Inför en befarad lågkonjunktur har alliansen i Salem tagit fram ett budgetförslag som tar höjd för att säkra en fortsatt ordnad ekonomi. Det blir en ekonomi där Salems kommun tar sig an stora utmaningar men ändå håller en fortsatt hög kvalité i våra kärnverksamheter.

- Budgetarbetet har bjudit på två särskilda utmaningar; Den förväntade lägre ökningstakten i skatteintäkter beroende på minskad ekonomisk tillväxt samt Regeringens förslag om att minska kostnadsutjämningen, vilket tvingar fram besparingar. Det drabbar vår budget med 1 mnkr nästa år och ca 8 mnkr år 2021 och framåt. Men samtidigt står vi väl rustade med god kvalité i skola, förskola och äldreomsorg, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Rambeslutet i juni innebar obligatoriska anpassningar på 1,3% för alla nämnder utom bygg- och miljö- och kultur- och fritidsnämnden. Därutöver skulle berörda nämnder redovisa effektiviseringar på ytterligare 0,7%. Tanken var att kunna samla ihop resurser till prioriterade satsningar. Budgetförslaget innebär att det blivit nödvändigt att lägga effektiviseringsförslag på i stort sett 2,0% för de stora nämnderna, barn- och utbildning och socialnämnden.
- I kärvare tider måste både tjänstemän och politiker komma med smarta lösningar som ger mer för Salembornas skattemedel. Att tänka ekonomiskt ansvarsfullt kan ge bränsle åt uppfinningsrikedom och samarbete och så har arbetet med budgeten varit i år. Extra roligt, denna min sista budgetberedning i Salem, är att några liberala motioner lovas infrias: ny len sand till Mölle strand och utredning om flytt av grusdeponin vid Fruängsvägen, säger Mia Franzén, gruppledare (L).

Lokaler för skola och förskolor

MSB har under året arbetat med en fastighetsstrategi i kombination med en underhållsplan. Projektet är mycket angeläget eftersom kommunen äger ett antal förskolor och andra lokaler som uppförts åren kring 1970. Projektet ska ge kommunen möjligheter att fatta beslut om fortsatt underhåll eller om större renoveringar eller t o m nyuppförande behövs. Därmed kommer investeringsbudgeten att behöva intecknas med avsevärda belopp framöver. Ett första utkast till strategi och underhållsplan finns nu framme, arbetet har mycket hög prioritet. I investeringsbudgeten finns tills vidare ett markeringsbelopp på totalt 63 miljoner kronor under planperioden för projektering och upprustning av förskolor.
- Trots ett rätt tufft ingångsläge i budgetarbetet lyckades vi arbeta fram en budget där vi håller god kvalitet inom kärnverksamheterna och även blickar hoppfullt framåt. Det är glädjande att se hur arbetet med att byta ut fordonsflottan till fossilfri fortsätter stadigt samt att Bygg- och Miljönämndens mål nu är uppdaterade med ännu fler miljö- och klimatmål. säger Raili Nilsson, gruppledare (C).

Förskolorna och skolorna är bland de främsta konkurrensfördelarna för Salems kommun. Vi har omvittnat hög kvalité, nu senast bekräftat i Lärarförbundets ranking där Salem placerade sig som fyra i länet. De goda förutsättningarna i form av hög lärartäthet och fina skolmiljöer underlättar för elever och lärare att nå goda skolresultat. Resultaten visar på stigande nivåer sedan ett antal år.
- Skolan är ett av kommunens viktigaste område. Därför är det positivt att vi fortfarande kan hålla ett av landets högsta lärartäthet. Gynnsamt är också tillgången på välutbildade lärare i vårt närområde, säger Håkan Paulsson, gruppledare (KD).

Fortsatt konkurrenskraftiga lärarlöner

Det bistrare ekonomiska klimatet ställer ändå krav på budgetanpassningar i Salem likväl som i många andra kommuner. Det goda utgångsläget i vår kommun innebär dock att våra skolor står väl rustade för att klara de anpassningar som nu måste ske, i stort sett på 2%-nivån. Genom lärarlönelyftet har många lärare fått substantiella löneökningar. De lärare som inte kom ifråga för det statliga lärarlönelyftet har i många fall kompenserats genom tillskott från Salems kommun. Staten har ännu inte bekräftat att statsbidraget för lärarlönelyftet ligger fast. Salems kommun har däremot bekräftat att kommunen får rycka in om statsbidraget skulle falla bort, vilket naturligtvis inte får ske. Våra lärare ska ha konkurrenskraftiga löner.

Klicka här för att öppna budgetförslaget i sin helhet

Kontakt

Lennart Kalderén, M, 070-623 29 00
Mia Franzén, L, 070-252 99 36
Raili Nilsson, C, 070-252 7280
Håkan Paulson, KD, 070-275 50 29
Mats Bergström, kommundirektör, 08-532 598 00
Siv Jönsson Westerlund, ekonomichef, 08-532 598 83

 

Senast uppdaterad 23 oktober 2019