Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Reduktionsfiske i Flaten 7-9 september

Salems kommun arbetar för att förbättra vattenmiljön i kommunen. Med hjälp av LOVA-bidrag från Länsstyrelsen Stockholm kommer reduktionsfiske i sjön Flaten genomföras 7-9 september.

Fisket är starten på ett treårigt reduktionsfiske som ska återställa balansen i vattnet och förhoppningsvis göra det klarare. Klara Vatten AB, som kommer att genomföra reduktionsfisket, har beräknat att cirka 250 kilo vitfisk per hektar i sjön bör tas bort för att få positiva effekter av åtgärden. Detta innebär att totalt 8 ton vitfisk kommer att reduceras under 3-årsperioden.

Under reduktionsfisket kommer det att stå en container i vattenbrynet vid servicehuset på Dånviksvägen 20A, på södra sidan av sjön Flaten.

Bakgrund och syfte

Salems kommun har genom vattenprovtagningar, vegetationsinventeringar och provfisken klarlagt att Flaten har en övergödningsproblematik med bland annat dåligt siktdjup, syrefria områden under sommaren och årliga algblomningar. Dessa förhållanden har skapat en obalans i sjön med en för hög andel växtplankton och vitfisk jämfört med djurplankton och rovfisk.

Syftet med reduktionsfisket är alltså att återställa balansen mellan dessa arter för att skapa ett klarare vatten med mer rovfisk och undervattensvegetation.

Metod

Reduktionsfisket sker genom fiske med not, vilket är en effektiv och skonsam fiskemetod. Rovfisk som abborre och gädda släpps tillbaka i sjön medan vitfisk som mört och braxen plockas bort. 

Kontakt

Vid frågor, kontakta Christian Sarvien, kommunekolog, på christian.sarvien@salem.se.

Senast uppdaterad 04 september 2023