Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Ny gång- och cykelväg i kommunen - era synpunkter är viktiga!

Kommunen planerar att bygga en gång- och cykelväg med syfte att förbinda Salems kommuns befintliga gång- och cykelvägnät mellan Parkväg 1 (gång- och cykelbana från Salemsvägen till Söderby Gårds väg) med gång- och cykelbanan på Salemsvägen som slutar vid Tvärvägen. Vi vill nu ha kommuninvånarnas synpunkter beträffande de olika alternativen.

Bakgrund

År 2013 antog kommunstyrelsens tekniska utskott en gång- och cykelplan för Salems kommun. I gång- och cykelplanen finns en prioriteringsordning för utvecklingen av gång- och cykelvägnätet. Enligt prioriteringsordningen är Salemsvägen nästa stråk att byggas ut i kommunen. 

Enligt GC-planen är syftet med gång- och cykelvägen att förbinda Salems kommuns befintliga gång- och cykelvägnät mellan Parkväg 1 (gång- och cykelbana från Salemsvägen till Söderby Gårds väg) och Rönninge centrum samt att verka för fortsatt utbyggnad utmed Salemsvägen fram till korsningen med Bergaholmsvägen.

Den nya gång- och cykelvägen ska förbinda Parkväg 1 med gång- och cykelbanan på Salemsvägen som slutar vid Tvärvägen.

Alternativ på sträckningar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tittat på flera olika förslag på sträckningar för den nya gång- och cykelvägen. Alternativ 1 och 2 ligger huvudsakligen på kommunal mark, alternativ 3 ligger på både kommunal och privat mark medan alternativ 4 huvudsakligen ligger på privat mark. 

Kommunen har tagit fram fyra alternativ till ny gång- och cykelväg i kommunen.

Alternativ 1 (Tvärvägen - Söderbyvägen - Förrådsvägen - Säbyvägen)

Sträckans längd: cirka 1200 m

Detta alternativ avviker från Salemsvägen och viker istället in på Tvärvägen för att sedan fortsätta längs Söderbyvägen innan den svänger ner mot Förrådsvägen för att sedan via Säbyvägen ansluta till Parkväg 1. Alternativet skapar möjligheter att på ett enkelt sätt ansluta/bättre ansluta till närliggande områden såsom Vintern, Murklan, Champinjonen, Kantarellen med flera. 

Detta alternativ har något fler backar än resterande alternativ. 

Alternativ 2 (Salemsvägen - Förrådsvägen - Säbyvägen)

Sträckans längd: cirka 1200 m

Alternativet följer Salemsvägen innan det viker in mot Förrådsvägen för att sedan ansluta till Parkväg 1 via Säbyvägen. 

Alternativ 3 (öster om Salemsvägen)

Sträckans längd: cirka 1100 m 

Detta alternativ följer Salemsvägens östra sida upp tills att den ansluter med Parkväg 1. Detta är den tänkta ursprungliga sträckningen enligt GC-planen. 

Hastigheten på Salemsvägen är 70 km/h så GC-vägen kräver avskiljande räcken eller stort avstånd från Salemsvägen. På denna sida av Salemsvägen finns mycket berg som behöver sprängas bort vid anläggande av GC-väg.

Alternativ 4 (väster om Salemsvägen)

Sträckans längd: cirka 1100 m

Detta alternativ följer Salemsvägens västra sida upp tills att den ansluter med Parkväg 1. 

Hastigheten på Salemsvägen är 70 km/h så GC-vägen kräver avskiljande räcken eller stort avstånd från Salemsvägen.

Höjdprofiler

Nedan visas höjdprofilerna för de olika alternativen (högerklicka på bilden och klicka sedan på öppna bild i ny flik för större bild).


Höjdprofil har tagits fram för de fyra olika cykel- och gångvägsalternativen.

Vad tycker du?

Hur brukar du cykla i kommunen? Hur vill du att Salems nya gång- och cykelväg ska utformas? Skicka in dina synpunkter till oss på msb@salem.se senast den 28 februari 2021. Du kan även maila msb@salem.se om du har några funderingar eller andra tankar kring satsningen på den nya gång- och cykelvägen.

Vi ser fram emot att ta del av era synpunkter!

Senast uppdaterad 30 december 2020