Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nu kan du använda e-tjänsten för miljöärenden

Om du har frågor och ärenden som bland annat rör avfall, enskilda avlopp, värmepumpar och livsmedelsverksamhet kan du använda vår e-tjänst som nu lanserats. För att använda e-tjänsten krävs bank-id.

Under 2022/2023 digitaliserade Salems kommun bygglovsprocessen och lanserade en e-tjänst för bygglovsärenden. Nu har vi utvecklat e-tjänsten så att den även omfattar vissa ärenden som rör miljö, hälsa och livsmedel. Du kommer bland annat kunna hantera ansökan och frågor rörande livsmedelsverksamhet, värmepumpar, enskilda avlopp, avfall och klagomålshantering vid olägenheter.

Du kommer att kunna följa dina ärenden i e-tjänsten och all kommunikation med din handläggare kommer att ske via e-tjänsten. När något nytt har hänt i ditt ärende kommer du att få avisering via e-post.

Ni hittar e-tjänsten på minutprod.salem.se.

E-tjänsten kräver bank-id, om du inte har någon kan du kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på msb@salem.se.

Vid övriga frågor, kontakta msb@salem.se.

Senast uppdaterad 24 januari 2024