Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mark- och miljödomstolens beslut om Södra Hallsta

I området Södra Hallsta har Salems kommun planerat för ett nytt bostadsområde med bland annat LSS-boende och förskola med utveckling av trafiken genom en ny tvärled. I april 2023 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Södra Hallsta, ett beslut som därefter överklagades. Den 26 mars 2024 meddelade mark- och miljödomstolen att de upphäver kommunens beslut om antagen detaljplan.

Salems kommun har tagit del av Mark- och miljödomstolens beslut och kommer att analysera domen och överväga vilka möjligheter som finns för att fortsätta med projektet.

Senast uppdaterad 28 mars 2024