Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Höjning av VA-taxa från 1 juni 2023

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april togs beslut om en ny höjning av brukningstaxan. Den senaste höjningen skedde 2019. De nya avgifterna börjar gälla från 1 juni 2023.

Den allmänna VA-verksamheten är självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet (fastighetsägarna som är anslutna till den allmänna anläggningen) är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna. Över- och underskott inom VA-verksamheten ska justeras efter tre år. Den senaste höjningen gjordes 2019.

För att avgifterna ska kunna täcka ökade kostnader för fullgod drift och förvaltning av kommunens allmänna VA-anläggningar kommer rörliga avgifter i brukningstaxan höjas med 10 procent och fasta avgifter med 20 procent. Höjningen gäller från 1 juni 2023 och motsvarar cirka 64 kr/mån för en villa.

Vid frågor, kontakta VA-enheten på msb@salem.se.

Senast uppdaterad 22 maj 2023