Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Modernisering av Skogsängsgårdens förskola

Under 2022 skedde en utredning av fastigheterna i Salems kommun och efter det har en renoveringsplan gjorts för de fastigheter med störst behov. Skogsängsgårdens förskola kommer därmed att rivas för att under hösten 2023 starta arbetet med en ny och modern förskolebyggnad.

Under tiden som byggnationerna pågår kommer förskoleverksamheten att flyttas till tillfälliga lokaler som just nu förbereds i Rönninge på Sandbäcksvägen 16 och som kommer att ha plats för samma antal barn som på Skogsängsgården idag. Skogsängsgårdens personal och förskolebarn kommer att följa med till de tillfälliga lokalerna och barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att den nya förskolan ska få namnet Sandbäcksgården.

Arbetet beräknas ta ungefär ett år och leds av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Salems kommun. Den nya förskolan beräknas stå klar hösten 2024.

Kontakt

För mer information om flytten, kontakta rektor Susanna Stille på susanna.stille@salem.se.

Vid övriga frågor, kontakta verksamhetsstrateg Staffan Laring på staffan.laring@salem.se.

Senast uppdaterad 21 februari 2023