Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Information om Kulturskolans verksamhet 2024

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med kulturskolechef fått i uppdrag att skapa en verksamhet som lever upp till Kulturskolans nya uppdrag och budgetram 2024. Det nya uppdraget innebär bl.a att vi ska bedriva gruppundervisning, nå ut brett, bibehålla populära kurser samt kurser där många barn ryms.

De nya ramarna innebär därför en del förändringar från 2024. Kulturskolan har försökt att behålla så mycket av verksamheten som möjligt, för så många elever som möjligt. Vår kurskatalog och utbud kommer att bestå av följande.

Musik

Sång

Piano / Keyboard

Gitarr

Elgitarr

Trummor / Slagverk

Elbas / Kontrabas

Fiol

Musikal

Kör

Ensemble / band / stråkorkester

Symfoniorkester*

Musikskaparna*

Dans

Barndans

Dansmix

Show

Street

Balettmix

Dansensemble

Konst/media

Film*

Konst*

Teater

Musikal

Teaterlek

Teater

Övriga verksamheter

Knattekultur 1-5 år*

Musikundervisning & karneval årskurs F*

Minishow i årskurs 1*

Filmmusik i årskurs 6*

*finansieras av grundskolor / Svenska filminstitutet / andra statsbidrag

Mer information

Instrumentkurserna ovan görs om från individuell undervisning till gruppundervisning om 2-3 elever (undantag från gruppundervisning kommer att ges till elever med särskilda behov). 

I förhållande till tidigare kurskatalog innebär detta tyvärr att kulturskolans blåskurser, KAP (“Kulturskolans avancerade program”), musiklek, ukulele och musikproduktion upphör. Berörda elever hänvisas till utbudet ovan. Kulturskolan i Salem arbetar på att finna en lösning för blåseleverna och blåsverksamheten till läsåret 24/25 tillsammans med Sveriges orkesterförbund, vi återkommer med information om detta. Vi hoppas att så många som möjligt ska hitta en kurs trots de stora förändringarna. 

Ni hittar samtliga kurser för nästa termin i vår kurskatalog på studyalong.se/salem. Kurskatalogen öppnar 12 december kl 10. För redan inskrivna elever på Kulturskolan kommer som vanligt en förfrågan om fortsättning att skickas innan dess.

Senast uppdaterad 16 november 2023