Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Barn- och utbildningsförvaltningens besparingspaket inför 2024

Kommunstyrelsen gav ett uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen att se över möjliga alternativ för besparingar. Inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 9 maj togs en rapport med besparingsförslag fram i syfte att få en ekonomi i balans.

Barn- och utbildningsförvaltningen har under en längre tid haft svårigheter att uppnå balans i ekonomin. Tjänstemännen hade därför inför senaste nämndsammanträdet tagit fram förslag på möjliga besparingar. Barn- och utbildningsnämnden beslutade om att gå på valda delar av dessa förslag, de beslut som fattades var bland annat att se över andra möjligheter för de få barn i kommunen som nyttjar nattis. Nämnden har även beslutat att minska anslaget till kulturskolan motsvarande 2,5 mnkr för att kunna omfördela medel till annan verksamhet inom nämnden. Det innebär bland annat att individuell undervisning inte längre erbjuds från och med 2024, istället prioriteras gruppundervisning.

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att se över förskolekapaciteten för att säkerställa att alla barn i kommunen får tillgång till förskola i närheten av hemmet. Vid årsskiftet ändras vistelsetiden på förskolan från 30 timmar till 15 timmar för barn till föräldralediga och arbetssökande.

Läs samtliga beslut i protokollet från sammanträdet den 9 maj här.

Senast uppdaterad 25 maj 2023