Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Exploateringsprojekt

Område vid södra Hallsta, norr om Rönninge centrum, Salems kommun.

Ortoöversikt

Prospekt för markförvärv

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bjöd i mars 2017 in byggentreprenörer att lämna intresseanmälan för ny bostads- och verksamhetsbebyggelse i området södra Hallsta norr om Rönninge centrum. Inbjudan baserades på ett prospekt som finns tillgängligt i menyn Tillgängliga handlingar till höger.

25 intresseanmälningar inkom under perioden. Vissa anmälningar avsåg hela området medans andra enbart avsåg intentioner att bebygga delar. 

Kommunen avser att teckna avtal med en entreprenör för huvuddelen av bostadsbebyggelsen samt en entreprenör för bostäder vid Rönninge port. En privat byggare/aktör kan även bli aktuell för förskoleverksamheten.

Utvärdering av anbud

En utvärdering med grund i de bedömningsaspekter som angavs i prospektet: Grundkoncept och gestaltning, anbudssumma, hållbarhet och genomförbarhet, har genomförts av en arbetsgrupp från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Med grund i denna utvärdering beslutade den 19 december 2017 kommunstyrelsen genom delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande att sju av de inlämnade anbuden skall ställas ut för allmänhetens beskådande samt att samtliga anbud skall tillgängliggöras.

 

Banner utställningsplanscher

Utställning

Under perioden 4:e till 25:e januari 2018 finns möjlighet att beskåda de sju bebyggelseförslag som anses mest aktuella i foajén vid Salems bibliotek. Samtliga inlämnade förslag finns tillgängliga i pärmar på utställningsplatsen.

De förslag som ställs ut finns även att ladda ner i högermenyn, övriga förslag finns tillgängliga hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Onsdag 10 januari mellan 15.00 och 16.00 finns tjänstemän på plats i foajén för att diskutera och svara på frågor om processen. 

Har du synpunkter på vilket anbud kommunen bör välja?

Inför det slutgiltiga beslutet om entreprenörer finns möjlighet att delge beslutsfattande politiker synpunkter på inlämnade förslag, synpunkter skickas till: msb@salem.se  alternativt skickas till Salems kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Fredriksbergsvägen 51, 144 80 Rönninge.  Var noga med att ange ”synpunkter södra Hallsta” i meddelanderad eller på kuvert.

Kommunen behöver ha dina synpunkter tillhanda senast 26 januari 2018 för att de skall hinna med att behandlas (OBS! Ändrad tid för sista inlämnande).

Val av entreprenörer

Det slutgiltiga beslutet om vilka entreprenörer/byggherrar som väljs ut bedöms ske i kommunstyrelsen februari eller mars 2018.

Handläggare

Planarkitekt
Anders Jonsson
070 - 6233059
anders.jonsson@salem.se

Publicerad 03 januari 2018

Senast granskad 04 januari 2018