Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rönningerondellen

Ni var många som röstade och engagerade er i det nya konstverket i Rönningerondellen. Nu är konstverket Mina paradisfåglar av konstnären Linda Shamma på plats.

Om processen

I samband med upprustningen av Rönninge centrum har kommunen satsat på konst i Rönningerondellen. Idén med placeringen var att välkomna och samtidigt berätta något för förbipasserande om Rönninge och Salem.

På kultur- och fritidsnämndens uppdrag har konstkonsult Åsa-Viktoria Wilhborg, ArtPlatform, med utgångspunkt från en medborgardialog om Rönninge centrum 2015, träffat elever och lärare från kommunens skolor och boende inom äldreomsorgen. Kommunens invånare har även haft möjlighet att "inspirera en konstnär" genom sina egna berättelser från trakten via både facebook och kommunens hemsida samt i samband med Lilla K-rundan och Salemsdagen 2016.

Flera konstnärer inkom med förslag och beslut om vem som skulle få skissa fattades av en grupp representanter från lokala skolor och föreningar. Skissförslagen av de två vinnande konstnärerna Linda Shamma, Mina paradisfåglar och Felice Hapetzeder, Wilhelmina, ställdes därefter ut offentligt där kommunens invånare fick rösta under en fyra dagar, 20-23 jan 2017 på Villa Skönvik. 1010 av kommunens invånare var med i omröstningen och valet föll på Linda Shammas Mina Paradisfåglar.

Om konstverket

I sitt verk Mina paradisfåglar har Shamma tagit avstamp från medborgardialogen samt från de samtal hon haft med boende i Rönninge och Salem.

- Natur var en återkommande association genom generationerna, men
tankarna om vad Rönninge står för spretade. Inget av de barn jag mötte kände till Sten Bergman vilket fick mig att inse att berättelsen om honom nu är på väg att försvinna. Jag undrade hur vi skulle kunna bevara historien och samtidigt skapa en ny sådan, säger Linda Shamma.

Shamma arbetar kring ämnet hybriditet och ursprung vilket kan ses i tidigare verk som Kamelälgen mfl. I verket Mina paradisfåglar har hon tagit fram en egen tolkning av paradisfågeln där formen följer paradisfågelns proportioner med detaljer som avviker som hon beskriver som en slags mutation, ett liv och en form anpassad för vår tid. Det är svårt att se på fågeln utan att undra var den kommer ifrån, var den är på väg och var dess likar är?

Konstverket handlar i sig inte om Sten Bergman. Snarare tar det avstamp i hans historia och öppnar den för en ny tids läsning. Linda Shamma är född 1979 i Hälsingland och utbildad vid Konstfack (MFA) i Stockholm.

Senast uppdaterad 14 januari 2019