Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Parkering

I Salems kommun finns det ungefär 400 parkeringsplatser på allmän platsmark (kommunens ansvar). De flesta finns söder om pendeltågsstationen i Rönninge och i Salems centrum.

All parkering på allmän plats inom Salems kommun är avgiftsfri. Om inget annat anges på vägmärken så får fordon parkera på allmän plats under högst 24 timmar i sträck under vardagar. Detta gäller inom tättbebyggt område där inga andra särskilda parkeringsregler gäller. Parkeringsskiva kan behövas på olika platser i kommunen.

Allmänna parkeringar

Infartsparkering

Infartsparkering finns vid Rönninge station, söder om järnvägsspåret. De flesta parkeringsplatserna tillåter 12 tim parkering men det finns även 24 timmar parkering samt ett begränsat antal parkeringsplatser med tidsbegränsningen 48 timmar.

Övrig parkering

Salems centrum

  • Utmed Säbyhallsvägen i Salems centrum finns en längsgående parkering med tillåten parkering kl 6-23 alla dagar i veckan. 
  • Utmed Emanuel Birkes väg finns 22 p-platser som tillåter parkering i max tre timmar mellan kl 7-19, detta gäller såväl vardagar som helger. Glöm inte p-skiva!
  • Utmed Fredriksbergsvägen är det tillåtet att parkera vardagar mellan kl 6-22. 

Rönninge centrum

  • I Rönninge centrum finns ett parkeringsgarage som inte är kommunalt, garaget har boendeparkering på översta planet och centrumparkering på bottenplanet. Fastpart och Svenska nyttobostäder ansvarar för parkeringsgaraget. 

Parkeringsövervakning

Kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU) beslutar i en lokal trafikföreskrift (LTF) vilka regler som ska gälla för de olika parkeringsplatserna. Information om reglerna finns dels på skyltar vid parkeringen och dels i Transportstyrelsens webbregister "Svensk trafikföreskriftssamling".

Företaget Avarn Security sköter för närvarande parkeringsövervakningen åt kommunen.

Generella parkeringsregler 

Enligt de generella reglerna gäller bland annat följande;

  • Du får inte stanna eller parkera så att vägmärken eller trafiksignaler skyms.
  • Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe.
  • Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant.
  • Du får inte stanna eller parkera på eller i närheten av ett backkrön, i eller i närheten av en kurva där sikten är skymd.

Vidare gäller att du inte får du stanna eller parkera så att fara uppstår eller så att du hindrar eller stör trafiken. Inom tätbebyggt område får du inte heller stanna eller parkera på allmänna platser utanför vägen, till exempel i diken, på skiljeremsor, i parker och planteringar.

Till höger finns en länk till transportstyrelsens text "Stanna och Parkera" där du kan läsa mer om de generella reglerna gällande stannande och parkering. 

Om du följer parkeringsreglerna får vi en säker trafikmiljö med god framkomlighet. Detta är viktigt för snöröjnings- och utryckningsfordon men även för andra trafikanter såsom barn, synskadade och människor med rörelsehinder.

Vad kostar det att felparkera?

Parkeringsövervakningen sköts åt kommunen av Avarn Security. I Salems kommun kostar det olika beroende på hur allvarlig felparkeringen anses vara. Det finns idag två olika beloppgränser beroende på överträdelsen:

  • 700 kr för bland annat överträdelse vid parkeringsplats för rörelsehindrad, vid och på övergångställe, på gång- och cykelväg, vid stannandeförbud och i terräng.

  • 400 kr vid övriga förseelser som till exempel tidsbegränsade parkeringar.

Parkeringsanmärkning

Om du fått en parkeringsanmärkning som du tycker är felaktig kan du vända dig till polismyndigheten och ansöka om rättelse (adress finns på parkeringsanmärkningen eller på deras hemsida, länk i högerspalten). 

Privat parkering

Markägaren bestämmer själv vilka parkeringsregler som ska gälla på sin mark. Vid infarter till privata områden eller på privata gator ska det finnas skyltar som visar vad som gäller samt vilket parkeringsbolag som övervakar parkeringen.

Kontrollavgift

Har du fått en felparkeringsavgift = kontrollavgift på en privat parkering måste du vända dig till den som har utfärdat kontrollavgiften. Namn och telefonnummer ska finnas angivet på skylt vid parkeringen. Du kan även vända dig till markägaren. Polismyndigheten kan inte avskriva utfärdade kontrollavgifter. Ett exempel på privat parkering i Salems kommun är i Salems centrum samt i Rönninge centrum. Det finns även parkeringar inom större bostadsområden, inom samfällighetsföreningar och bostadsrättsföreningar.

Senast uppdaterad 01 februari 2021