Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Gång- och cykelstråk

Kommunen har ett mycket väl utbyggt lokalt gång- och cykelvägnät i Salem som till största delen består av separata gång- och cykelvägar. I Rönninge följer dock gång- och cykelnätet gatunätet i blandtrafik. I samband med de nya planerade utbyggnadsområdena i så väl Salem som Rönninge kommer gång- och cykelnätet att kompletteras och separeras från biltrafiken för att på så sätt kunna erbjuda de oskyddade trafikantgrupperna en ännu högre trafikstandard.

Gång - och cykelplan

Kommunfullmäktige antog 2013-11-21 en gång- och cykelplan för framtida utbyggnader av gång- och cykelstråk i kommunen. Gång- och cykelplanen är ett levande dokument och sträcker sig över perioden 2012-2020. 

Senast uppdaterad 18 februari 2019