Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gång- och cykelstråk

Kommunen har ett mycket väl utbyggt lokalt gång- och cykelvägnät i Salem som till största delen består av separata gång- och cykelvägar. I Rönninge följer dock gång- och cykelnätet gatunätet i blandtrafik. I samband med de nya planerade utbyggnadsområdena i så väl Salem som Rönninge kommer gång- och cykelnätet att kompletteras och separeras från biltrafiken för att på så sätt kunna erbjuda de oskyddade trafikantgrupperna en ännu högre trafikstandard.

Gång - och cykelplan

Kommunen antar regelbundet gång- och cykelplaner för framtida utbyggnader av gång- och cykelstråk i kommunen. Gång- och cykelplanen är ett levande dokument och förnyas regelbundet. 

Aktuellt

Gång- och cykelbro Karlskronaviken

Du har väl inte missat att du kan cykla från Salem till Södertälje via Dånviken? Sedan i somras finns en ny gång- och cykelbro över Dånviken på plats. Bron är en viktig koppling som binder ihop möjligheterna att gå och cykla mellan Salem och Södertälje kommun.

Röd sträcka visar kopplingen mellan kommunerna. Högerklicka och öppna bilden i ny flik för att få den större.

Senast uppdaterad 28 oktober 2022