Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sandsopning våren 2021

När is och snö har smält och vi bedömer att våren ser ut att stanna börjar vi sopa upp sanden som har lagts ut under vintern. Kommunen ansvarar för att ta bort sand från allmän platsmark så som torg, gator och parker. Arbetet med att sandsopa kommunens gator pågår mellan april till mitten av maj.

Så prioriterar vi sandsopningen

Från april till mitten av maj pågår arbetet med att sopa upp vinterns sand. Arbetet kan försenas om det blir minusgrader eller större regnskurar som förhindrar arbetet. 

Prioritering och ungefärlig tidplan för sandsopning i Salems kommun:

  1. Gång- och cykelvägar: v 14-15
  2. Fastighetsobjekt: v 14-16
  3. Huvudgator: v 16-18
  4. Lokalgator: v 16-18
  5. Kommunala parkeringsplatser

Prioritetsordningen innebär att lågt prioriterade ytor kan ha sand kvar en längre tid än högprioriterade ytor i samma område.

Grovsopning

Innan vi startar den stora sandupptagningen grovsopar vi för att få bort sand som till exempel samlats i högar. 

Senast uppdaterad 06 april 2021