Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Bygget av busshållplatserna på Skyttorpsvägen har startat

Buss 708 mellan Rönninge station och Tumba station (via Hallunda) utökas med en ny busshållplats på Skyttorpsvägen, väster om Bondestigen. Från det nya seniorboendet Bovieran kommer det även att anläggas en gång- och cykelväg till busshållplatsen. Arbetet med att anlägga dessa påbörjas v. 13 och förväntas vara färdigt under maj månad.

Skiss över placeringen av de nya busshållplatserna.

Busshållplats med närhet till seniorboende

Seniorboendet Bovieran har byggt 54 nya lägenheter mellan Skyttorpsvägen och Säbyvägen, lägenheterna stod klara i slutet av 2020. Nu har bygget av en busshållplats på Skyttorpsvägen, mellan nuvarande busshållplats Skogvaktarstigen och utfarten till Salemsvägen (intill Bondestigens västra utfart) börjat.

Övergångsställe och gång- och cykelväg

Busshållplatserna kommer att utformas som två fickhållplatser. Trottoaren från bussfickorna förlängs på den norra sidan mot infarten till Säby Begravningsplats och på den södra sidan till anslutning av ny gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen kommer att anläggas från seniorboendet (Parkväg 1) till busshållplatserna. 

Mellan den norra och den södra hållplatsen anläggs ett övergångsställe. Det är viktigt att utforma ett trafiksäkert övergångsställe och för att uppnå det utformas övergången med mittrefug och en påfartsramp som fungerar som ett mindre hinder för fordon, sedan en flack platå över vilken övergångsstället leds, sen en lång avfartsramp. Avfartsrampen behövs för att kunna flacka ut övergångsstället i den lutning som vägen har, men eftersom den görs lång påverkar den inte körkomforten.

Anläggande, tidplan och färdigställande

Arbetet med att anlägga gång- och cykelvägen har börjat v. 13, därefter kommer arbetet med busshållplatserna att börja. Busshållplatserna planeras vara färdigställda under maj månad. 

Under perioder av arbetet kommer körbanebredden på Skyttorpsvägen att begränsas på en kort sträcka. Det kommer dock gå att passera arbetsplatsen åt båda körriktningar under hela perioden. 

Buss 708

Det blir då buss 708 mellan Rönninge station och Tumba Station (via Hallunda) som utökas med en ny busshållplats, utan att det påverkar restiderna i någon större utsträckning.

Busshållplatsen kommer att kunna trafikeras så fort den står färdig och kommer bli synlig i tidtabeller efter sommaren. 

Senast uppdaterad 30 mars 2021