Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Information om gallring av träd

Salems Kommun kommer att utföra naturvård i form av gallring av träd samt röjning av undervegetation i syfte att skapa en tillgänglig och trivsammare utemiljö. Hänsyn kommer att tas till biologisk mångfald och biotopvärden.

Gallring

Gallring av träd utförs på skogsområdet mellan Skyttorpsvägen och Tibastigen samt Ljungstigen och Söderby Gårds väg. Gallring sker för att öka trygghetskänslan och säkerheten i kommunen. 

Slyröjning

Slyröjning kommer att ske på Dånviksvägen mot sjön Flaten. Arbetet innefattar röjning av sly samt fällning av träd i dåligt skick i syfte att skapa en bättre utsikt och trivsammare utemiljö. Hänsyn kommer att tas till biologisk mångfald och biotopvärden. 

 

Arbetena startas under vecka 38. 

Senast uppdaterad 02 september 2021