Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förprojektering på gång för gång- och cykelbanan längs Salemsvägen

En rådgivande dialog via salem.se har genomförts beträffande de fyra alternativen till lösningar för GC-banan längs Salemsvägen. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 16 juni 2021 att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta vidare med det tredje alternativet, dock måste förhandlingar ske med Stockholm Vatten AB då en del av sträckan planeras på deras mark.

Dialogen pågick 1 januari 2021- 1 mars 2021 och totalt inkom 50 st synpunkter. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att flest positiva synpunkter inkom för alternativ 3 och 4 (östra och västra sidan av Salemsvägen). Dessa alternativ ansågs positiva för att det är den genaste vägen och för att det finns en önskan att kunna förlänga GC-vägen till Bergaholmsvägen i framtiden.

Att förlänga GC-vägen till Bergaholmsvägen och sedan fortsätta längs Bergaholmsvägen är dock inget som är aktuellt i detta skede och kommer troligtvis inte bli av på ett bra tag, detta på grund av att Trafikverket är väghållare och inte kommunen.

MSB har presenterat samtliga synpunkter (läs mer om samtliga alternativ här) för kommunstyrelsens tekniska utskott som beslutade att förvaltningen ska arbeta vidare med alternativ 3. Alternativ 3 betraktas som ett mer trafiksäkert alternativ då gång- och cykeltrafikanter inte behöver korsa Salemsvägen lika många gånger som i alternativ 4. Alternativ 3 har även en naturlig koppling till befintligt GC-nät och planeringen av GC-vägar inom Södra Hallsta. En del av sträckan går dock på mark som ägs av Stockholm Vatten AB och för att bygga på deras mark behöver kommunen förhandla om lämpligt avtal.  

Har du några frågor? Kontakta Linda Brander, trafikplanerare/gatuingenjör, på linda.brander@salem.se.

På bilden ser ni alternativ 3 för den nya gång- och cykelbanan som MSB ska arbeta vidare med i höst.

Senast uppdaterad 01 juli 2021