Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Återigen förbud mot tung lastbil på Tallsätravägen

År 2016 beslutade kommunstyrelsens tekniska utskott att upphäva lokal föreskrift avseende förbud mot genomfart med tung trafik utmed Tallsätravägen. Detta på grund av exploateringarna i Heliodal och Solliden som krävde att tung trafik kunde färdas på Tallsätravägen. Nu återinförs den lokala trafikföreskriften och det blir genomfartsförbud för tung trafik på vägen.

Då detaljplanerna Heliodal och Solliden är färdigbyggda återinförs lokal trafikföreskrift om genomfartsförbud för tung trafik på Tallsätravägen. Förbudet gäller genomfart med fordon som har en totalvikt på över 3,5 ton. Den lokala trafikföreskriften börjar att gälla 1 juli 2021.

Har du några frågor? Kontakta Linda Brander, trafikplanerare/gatuingenjör, på linda.brander@salem.se.

Senast uppdaterad 30 juni 2021