Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Personuppgiftsincident på salem.se

Vi vill uppmärksamma våra webbplatsbesökare om att personuppgiftsincidenter inträffat. Båda är åtgärdade och rapporterade till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

I samband med ett plattformslyft för hemsidan upptäckte vår leverantör vissa brister på salem.se. Dessa brister bestod av att statistikverktyget Google Analytics var påslaget och att vi saknade aktivt samtycke för cookies på hemsidan. Att verktyget Google Analytics varit aktivt har inneburit en risk för tredjelandsöverföring av den insamlade datan. Detta gör att vi betraktar det som en personuppgiftsincident även om vi inte kan påvisa att tredjelandsöverföring skett. Att vi tidigare saknat aktivt samtycke för cookies på hemsidan ser vi även det som en personuppgiftsincident.

Vi har sedan dess åtgärdat dessa brister genom att inaktivera Google Analytics den 25 augusti och infört ett aktivt samtycke för cookies den 14 september. Vi har även rapporterat in dessa incidenter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

För mer information, kontakta:

Kommunens dataskyddsombud, dataskyddsombud@salem.se

Kommunikationsenheten, kommunikation@salem.se 

Salems kommuns växel, 08-532 598 00

Senast uppdaterad 16 september 2022