Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vällingevägen bör inte stängas av

Trafikverket ansvarar för skyddet av vattentäkter som ansluter till väg eller järnväg. I en så kallad åtgärdsvalsstudie för Bornsjöområdet föreslås en rad åtgärder för att skydda Bornsjöns reservvattentäkt. Salems kommun motsätter sig flera förslag i studien.

- Trafikverket använder sina vägar i Salem som något slags pilotprojekt där man ska stänga av och försvåra biltrafik och slippa underhållsansvar, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). - Detta sker genom att åberopa miljöintressen, trots att dagens situation har fungerat i många decennier utan problem.

- Vi kommer att fortsätta strida för Salembornas och andras framkomlighet på gamla riksettan och rätten att få köra fram till Vellinge, avslutar Lennart Kalderén.

Salems kommun motsätter sig flera förslag i studien, bland annat att

  • Framkomligheten inte ska begränsas för biltrafik på Vällingevägen, väg 580. Vägtrafiken har fungerat problemfritt i många år och en avstängning skulle utestänga Salemsbor och andra Stockholmare från värdefulla rekreationsområden.
  • Inga begränsningar ska göras i framkomligheten på gamla riksettan, väg 584. Vägen är en viktig sekundärväg till motorvägen.
  • Huvudmannaskapet ska inte förändras för vägarna 579 och 580. Salem hänvisar här bl a till tidigare uttalande att "Väg 580 riskerar delvis att stängas av om Stockholm Vatten tar över och därmed blockeras många medborgares möjligheter till rekreation och friluftsliv runt Bornsjön och Vällinge"

Efter att rapporten är granskad och klar följer arbetet med en avsiktsförklaring. Det är i detta steg som mer formella beslut fattas om respektive aktörs ansvar för genomförande, förvaltning och finansiering. Det är inför denna avsiktsförklaring som kommunen lämnar in sitt yttrande över åtgärdsvalsstudien till Trafikverket.

Kontakt

Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 95, lennart.kalderen@salem.se

Per Almström
Kommundirektör
070-723 94 94, per.almstrom@salem.se

Jan Lorichs
Planeringsstrateg
070-623 29 88, jan.lorichs@salem.se

Bilagor

Kommunens yttrande
Granskningsbilaga till kommunens yttrande

Åtgärdsvalsstudie Vattenskydd Bornsjön

(Pressmeddelande från Salems kommun den 15 februari 2017)

Senast uppdaterad 15 februari 2017