Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Stor satsning för renare vatten

Miljödomstolen fattade 2016 ett beslut om nya utsläppsvillkor. Detta beslut innebar att det renade vattnet som släpps ut i Himmerfjärden i framtiden måste vara ännu renare. Därför kommer en stor satsning göras för att rusta upp Himmerfjärdsverket.

Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB) är ett regionalt aktiebolag som ägs av Botkyrka kommun, Nykvarns kommun och Salems kommun samt av Stockholms Stad och Huddinge kommun. SYVAB tar emot och renar avloppsvatten från ägar kommunerna i sitt avloppsreningsverk vid Himmerfjärden i Botkyrka kommun.

De nya utsläppsvilkoren för SYVAB kommer att begränsa mängden kväve, fosfor, biologiskt- och kemiskt nedbrytbara organiska ämnen. För att möta dessa nya villkor så kommer en investering om 1,2 miljarder kronor att göras i en ny reningsanläggning som förväntas tas i drift 2025/2026. Den stora satsningen innebär att Himmerfjärdsverket kommer byggas om och nya tekniska lösningar kommer installeras som ska resultera i att utsläppen halveras. Dessa lösningar kommer bland annat innebära att läkemedelsrester kommer att kunna filtreras bort, något som idag är ett stort problem för livet i havet.

I samband med att investeringen genomförs så kommer Stockholms stad att leda om delar av sitt vatten till ett annat reningsverk. SYVABs ägarstruktur justeras därmed och nya styrdokument tas fram för bolaget. Som en följd av detta ökar SYVABs övriga ägarkommuner sina respektive ägarandelar, styrelserepresentationen justeras och de delar av anläggningen som enbart betjänar Stockholm kommer säljas av. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt senaste sammanträde att godkänna dessa förändringar.

Senast uppdaterad 30 april 2019