Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

S budgetförslag 2023-2025: “Alltid ta ansvar”

– Salems stadskärna med ett nytt medborgarhus är en bra satsning. Simhallen behöver upprustas eller ersättas, så vi fortsätter att driva på utvecklingen. S är ense om majoritetens budget i stort, men vill under den närmaste treårsperioden satsar 10,3 miljoner mer till verksamheten och 16 miljoner till investeringar, detta gör vi utan skattehöjningar, säger Arne Närström oppositionsråd (S).

Fasta vikarier i skola och förskola

Skolor med elever som inte kommer från studiemotiverade hem ska få mer resurser. 

Socialdemokraterna är en garant för att det systemet fortsätter.

Elever ska känna trygghet och bli sedda i skolan. Vi vill utreda möjligheten till fasta vikarier i skolan. 

En förskola i Södra Hallsta som drivs utan vinstintresse

Socialdemokraterna kräver att den blivande förskolan i Södra Hallsta ska drivas i kommunens regi. Det ger god omsorg och bästa utveckling för varje barn - inte högsta lönsamhet. Därför satsar vi pengar i investeringsbudgeten till bygget av förskolan.

Kulturskolan för alla

Kultur är till stor glädje för våra unga och ger dem tillfälle att utvecklas. Kulturskolan har numera rimliga avgifter och det är dags att gå vidare med att utveckla utbud och kvalité.

Klimat och miljö

God, näringsriktig och hållbart producerad mat är väsentligt både i förskola, skola och äldreomsorg. Därför vill vi anställa en övergripande befattning. Kostchefen ska bland annat samordna inköp, utveckla metoder för minskat matsvinn och utbilda personal. 

Vårda närmiljön

Arbetet med att se till att vår närmiljö hålls öppen och inbjudande ska fortsätta, liksom upprustning och underhåll av kommunens fastigheter.

Vård och omsorg kräver kontinuitet och kunskap

Brukarna bör i möjligaste mån mötas av välkända personer från sin hemtjänst. Vi ska därför tillsätta ett projekt med syftet att pröva fasta vikarier. Rätt till heltid för all personal inom vård och omsorg är en viktig fråga för oss.

Inom demensvården pågår en snabb utveckling, här krävs utbildning av berörda.

Rätt till äldreboende för den som fyllt 90 år

Vi vill att alla som fyllt 90 år ska få flytta till ett särskilt boende om man så önskar. Det ska ske utan behovsprövning. Det är tryggt att veta att man alltid är välkommen till ett särskilt boende.

Kvinnojour/mansjour

Våld i nära relationer är ingen privatsak, det är ett brott och ett allvarligt folkhälsoproblem.

Vi vill satsa på tillgänglighet och kompetens inom detta område. Nämnderna och förvaltningarna ska samverka med civilsamhällets olika föreningar och ideella organisationer.

Attraktiv arbetsgivare

För att vara en modern kommun som kan tackla dagens behov krävs ständig utveckling av alla som jobbar för Salems kommun. Vi socialdemokrater ska satsa på att utveckla arbetsmiljön och arbetsklimatet för såväl chefer som medarbetare. Den som vill jobba heltid ska också få göra det, man ska kunna leva på sin lön. Det gäller all personal i Salem. Heltid ska vara kommunens norm.

HBTQ-frågor står högt på agendan

Alla ska känna sig trygga i Salem, även de som identifierar sig utanför den heteronoma normen. RFSU tillhandahåller certifiering i dessa frågor. Vi ska avsätta medel så att personal inom skolan och socialförvaltningen kan erhålla sådan certifiering.

Kontakt

Arne Närström (S), oppositionsråd, arne.narstrom@salem.se.

Senast uppdaterad 15 juni 2022