Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Nya klimatmål i Salems kommun

På kommande Kommunstyrelse den 15 februari föreslås en ny klimatinriktning antas för en breddning av Salems klimatpolitik. Utöver att tydligare knyta an till Parisavtalet och nationella målsättningar läggs även förslag till konkreta insatser som ska bidra till ett förbättrat klimat.

- Nu tar vi ett brett klimatinitiativ för Salem med en rad konkreta och tydliga klimatåtgärder i linje med Parisavtalet, alltifrån fossilfria personbilar till mindre matsvinn i skolor och på äldreboenden, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Utöver konkreta åtgärder föreslås ett kunskapslyft där både förtroendevalda och tjänstemän ska delta i utbildningsinsatser under året.

- När Salem nu växlar upp klimatarbetet ska det vara en lärande process där ny kunskap leder till nya och bättre insatser, allt från hur vi bygger till hur vi sorterar våra sopor, säger Petter Liljeblad, gruppledare (L). 

Bland åtgärderna finns en plan för att bidra till utbyggnad av laddstolpar för boende och föreningar samt att kommunens fordonsflotta ska vara helt fossilbränslefri till 2024.

- Det här Klimatinitiativet är ett välkommet steg i rätt riktning, som påskyndar klimatomställningen för kommunen och bidrar till det långsiktiga arbetet med att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser, säger Raili Nilsson, gruppledare (C).

- Jag citerar Dostojevskij: ”Alla är ansvariga inför alla för allt som sker på jorden", säger Håkan Paulson, gruppledare för Kristdemokraterna.

 

Nya målsättningar för klimatarbetet i Salems kommun:

  • Kommunens klimatarbete kräver kunskapsutveckling och handlingskraft där insatserna ska kännetecknas av konkreta åtgärder som ska ska ge snabb och påtaglig nytta för klimatet och därigenom för Salems invånare. Kommunen har anslagit medel för kunskapsutveckling för både tjänstemän och politiker. Under 2021 kommer utbildningsinsatser att genomföras.

 

Sedan tidigare finns även följande mål för klimatarbetet:

  • Kommunen har skärpt målet för energianvändning genom att 20 % ska effektiviseras fram till 2030. *

 

Kontakt:

Lennart Kalderén, M, 070-623 29 00

Petter Liljeblad, L, 070-441 88 32

Raili Nilsson, C, 070-252 72 80

 

 

 

 

Senast uppdaterad 04 februari 2021