Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Namnbyte för Salems kommunala pensionärsråd

I kommunfullmäktige den 8 december 2022 togs beslut om namnbyte för Salems kommunala pensionärsråd. Det rådgivande organet heter numera Salems kommunala seniorråd (KSR).

KSR är ett rådgivande organ och remissinstans i övergripande frågor som rör äldre i kommunen. Syftet med rådet är att seniorer ska beredas möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten i frågor som rör dem.

Vid frågor, kontakta Ilse Forsberg, ordförande, på ilse.forsberg@salem.se eller på 070-432 67 71.

Läs mer om rådet och dess ledamöter här.

Senast uppdaterad 10 februari 2023