Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Goda omdömen i medborgarundersökningen

Salemsborna fortsätter att ge mycket höga omdömen om kommunen i medborgarundersökningen, Salems betyg är högre än genomsnittet för samtliga 131 deltagande kommuner. Trots detta är betygen lägre än tidigare år på flera områden.

SCB genomför varje år en undersökning bland medborgarna i landets kommuner. Undersökningen är en attitydundersökning och mäter inte faktiskt resultat i verksamheterna, utan hur våra medborgare uppfattar kommunen och våra verksamheter. Frågeenkäten skickas ut till 1200 slumpmässigt valda Salemsbor i åldern 18 år och äldre. Frågor ställs likadant i alla kommuner så att resultaten går att jämföra.

Frågorna har ställts inom tre frågeblock:

  1. Hur nöjd är du med din kommun som en plats att bo och leva på? (NRI)

  2. Vad tycker du om din kommuns verksamheter? (NMI)

  3. Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i din kommun? (NII)

Salems resultat har försämrats något inom alla tre frågeblock jämfört med förra årets undersökning. Trots detta är Salems betyg högre än genomsnittet för samtliga 131 deltagande kommuner, Stockholms län (19 deltagande kommuner) och Södertörn (6 deltagande kommuner).


Omdömen om kommunens verksamheter

De kommunala verksamheterna har i allmänhet fått goda betyg. Generellt sett är kvinnor i Salem mer positiva till kommunens verksamheter än män och äldre är mer positiva än yngre. Jämfört med övriga kommuner får Salems kommuns verksamheter betydligt högre betyg än genomsnittet för bl a kommunikationer, utbildningsmöjligheter samt möjligheten till inflytande.

Fortsatt arbete med resultatet

Resultatet från undersökningen analyseras nu för att se vilka förbättringsområden som kommer att prioriteras i kommunens arbete. Undersökningen är central i vår interna utvärdering inom alla förvaltningar. Vi tackar alla medborgare som har bidragit genom att svara på enkäten.

Här kan du läsa undersökningen

Senast uppdaterad 29 januari 2018