Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Ekonomiska ramar 2020-2022 - Att möta framtiden med stabil ekonomi

Den vändande konjunkturen innebär att kommunen ska spara 13,6 miljoner kronor. Kommunens investeringsplan domineras av skolan vid Fågelsången, men innefattar även upprustning av flera förskoleverksamheter.
- När konjunkturen nu bromsar in är det bra med en stabil ekonomi i botten som gör att vi kan ta oss an diverse ekonomiska utmaningar, säger Lennart Kalderén, kommunalråd (M).

De ekonomiska ramarna markerar det faktum att högkonjunkturen börjar ta slut.. För att hantera detta ska kommunen göra besparingar hellre än att höja skatten. Eftersom kommunen under en lång tid haft en stabil ekonomi blir de nödvändiga besparingarna begränsade. De 1,3% eller 13,6 miljoner kronor som ska sparas in 2020 och 2021 kommer Socialnämnden stå för 4,6 miljoner och Barn- och Utbildningsnämnden kommer stå för 7,1 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden och Bygg- och Miljönämnden som båda har relativt sett små budgetar kommer att undantas från besparingar. Besparingarna kommer inte att påverka lärarlönernas utveckling eller "lärarlönelyftet" som ligger fast.

I september ska nämnderna presentera konkreta besparingsförslag, där de även ska beskriva konsekvenserna av ytterligare 0,7% i besparingar. Ett beslut gällande budgeten kommer sedan fattas av kommunfullmäktige i slutet av november 2019.

Salems kommuns investeringsplan gäller främst skolor och förskolor i kommunen. Bland annat kommer vissa åtgärder behövas göra på förskolor från slutet av 1960-talet som kräver ny- eller ombyggnation. inför detta arbete håller kommunen på med att ta fram en fastighetsstrategi för hur upprustningsåtgärderna ska planeras. Men huvuddelen av investeringsplanen rör den nya skolan i Fågelsången, där skolstarten nu planeras till nyåret 2022.

- Vi har undantagit kultur och fritid samt bygg- och miljönämnden från besparingskrav denna gång. BoM har mycket lagbunden verksamhet och kommunen är i en expansiv period. Kultur och fritids inriktning för unga, ett välbesökt bibliotek samt viktiga kommundagar då vi möts eller firar högtider gör KoF:s verksamhet viktig för Salem, säger Mia Franzén (L).

- Trots inbromsande konjunktur kan vi behålla en god service inom såväl äldreomsorgen som förskolor och skolor. Viktigt att vi ser över våra utgifter och finner smarta kostnadsbesparingar som inte drabbar de som behöver vårt stöd, säger Ankie Bosander (C).

- Trots kärvare tider lyckas vi hålla oss inom nödvändiga ramar. Glädjande är att skolan får de resurser som behövs, säger Håkan Paulson (KD).

Klicka här för att läsa hela ordförandeförslaget

Mer information:
Lennart Kalderén, M, 070-623 29 00
Mia Franzén, L, 070-252 99 36
Ankie Bosander, C, 070-217 80 96
Håkan Paulson, KD, 070-275 50 29
Mats Bergström, kommundirektör, 08-532 598 00
Siv Jönsson Westerlund, ekonomichef, 08-532 598 83

Senast uppdaterad 28 maj 2019