Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Dags för nästa steg - Salems nya stadskärna tar form

På Kommunfullmäktige den 17 juni beslutades det att godkänna det förslag till strukturplan som lagts fram och gav i uppdrag till den politiska styrgruppen och Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en detaljplan för Salems nya stadskärna.

– Äntligen har vi kommit fram till ett planuppdrag! Jag tror och hoppas att detaljplanering och avtal kommer att rulla på ganska snabbt nu. Vi har förberett ett ganska gediget basmaterial, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information om projektet, se salem.se/nystadskarna.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30 om en delvis ny inriktning på planering för framtida utveckling och exploatering i området Salems centrum. Inriktningen innebär i korthet att kommunen kraftsamlar planeringen till de markområden i centrum som kommunen själv äger, samt att kommunen fortsätter planera för 600 nya bostäder, nytt medborgarhus på en del av nuvarande Säby bollplan och fler besöksparkeringar. Kommunstyrelsen har vidare tilldelat projektet namnet "Salems stadskärna". 

Senast uppdaterad 23 juni 2021