Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Beslut om digitala sammanträden i kommunens nämnder

I kommunfullmäktige den 11 juni har det tagits beslut om att tillåta digitala sammanträdanden i kommunstyrelsen och nämnder under extraordinära förhållanden.

Med anledning av den pågående pandemin är det i dagsläget många ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och kommunfullmäktige som anser sig vara hindrade att fysiskt deltaga i sammanträden på grund av smittorisk. I kommunallagen (6 kap. 24 §) finns bestämmelser om möjligheten att deltaga i nämndernas sammanträden på distans. Bestämmelsen anger att kommunfullmäktige får besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans.

Kommunfullmäktiges beslut

Med den pågående pandemin i åtanke har kommunfullmäktige den 11 juni därför beslutat att under extraordinär förhållanden tillåta digitala sammanträden i kommunstyrelse och nämnder (exklusive den gemensamma överförmyndarnämnden) genom ljud- och bildöverföring på ett sådant sätt att deltagarna kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Detta beslut innebär att ledamöter som deltar i ett digitalt sammanträde måste kunna ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning. Kommunfullmäktige har även tagit beslut att behandling av ärenden som innehåller sekretess och/eller känsliga personuppgifter ej får ske digitalt.

Vidare ger kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för nämndsledamöternas deltagande på distans och vilka krav på teknisk utrustning som bör gälla.

Dessa regler gäller från och med tisdagen den 16 juni. Nästa nämndsammanträde i kommunen är bygg- och miljönämnden den 16 juni vars sammanträde kommer att ske digitalt.

Senast uppdaterad 16 juni 2020