Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Barn- och utbildningschefens engagemang i Pedagogika

Lokaltidningen Mitti Botkyrka/Salem och SVT Södertälje har publicerat artiklar om barn- och utbildningschefens engagemang i Pedagogika. En del påståenden i artiklarna är missvisande och kontakt har tagits med Mitti och SVT Södertälje för att få till en rättelse av de delarna. För att klargöra de korrekta förhållandena presenteras här ett antal frågor och svar.

Frågor och svar

Vad är Pedagogika?

Pedagogika är inget företag eller bolag eller annan juridisk person. Pedagogika är en webbplats som man kan abonnera på som skola eller kommun. Det är en kunskapsbas där bland annat forskning, avhandlingar och uppsatser inom skolområdet presenteras. På sidan presenteras också olika filmer, planeringar med mera om hur man kan arbeta i vardagen utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Sidan ska användas av skolledare och lärare.

Pedagogika erbjuder också olika former av kompetensutveckling för rektorer, förstelärare och lärare.

Vad har barn- och utbildningschefen för engagemang i Pedagogika?

Barn- och utbildningschefen är med i Pedagogikas redaktionsråd som träffas ungefär en gång i kvartalet för att diskutera vilket material som ska tas in på sidan och vilket behov av kompetensutveckling och stöd som finns ute i kommunerna.

Får barn- och utbildningschefen någon ersättning för sitt engagemang?

Barn- och utbildningschefen får ingen ersättning.

Vilka tjänster har kommunen köpt?

Barn- och utbildningsförvaltningen har tecknat ett abonnemang på webbsidan Pedagogika.nu som sprider kunskap till rektorer och förstelärare. Abonnemanget sträcker sig över 18 månader. Kommunen antog ett introduktionserbjudande om ett 18 månaders abonnemang vid Pedagogikas uppstart med en kostnad för 12 månader. Detta erbjudande gick ut till många kommuner.

Utöver detta abonnemang har skolledare i Salem varit på en konferens som anordnats av det företag som finansierar och driver Pedagogika.  

Har köpen av tjänster gått korrekt till?

Prenumerationsabonemang är inget kommunen har skyldighet att upphandla utan avtal tecknas utifrån att kommunen svarar på ett erbjudande via mail eller telefonuppringning.

Barn- och utbildningschefen fick erbjudandet via telefon och frågade rektorerna  vilket intresse som fanns för att teckna abonnemang. Efter att rektorerna framfört intresse tecknades ett abonnemang.

Är barn- och utbildningschefen engagerad i det företag som sålt tjänster till kommunen?

Chefen har inget engagemang eller insyn i det företag som finansierar och driver Pedagogika.

Har barn- och utbildningschefens engagemang i Pedagogika godkänts av kommunen?

Förvaltningschefen har fått godkännande av både tidigare kommundirektör och personalchef för sitt engagemang som sakkunnig i Pedagogika. Förvaltningschefen har även informerat barn- och utbildningsnämndens ordförande om engagemanget.

Senast uppdaterad 29 mars 2017