Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tyck till om förslaget till ny vattentjänstplan

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny vattentjänstplan och vill nu veta vad du tycker. Planen visar kommunens långsiktiga planer för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och ska också redogöra för åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna anläggningen ska fungera vid exempelvis skyfall. Välkommen att lämna dina synpunkter senast 20 november 2023.

Ni hittar vattentjänstplanen och samtliga samrådshandlingar här.

Skicka dina synpunkter via post till Salems kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 144 80 Rönninge eller via mejl till msb@salem.se.

Ange ”Vattentjänstplan 2023” när du skickar in dina synpunkter, samt om du som lämnar synpunkter representerar en myndighet eller organisation och i så fall vilken. Om du är privatperson eller fastighetsägare, ange din adress eller fastighetsbeteckning.

Efter samrådsperioden kommer planförslaget att revideras för att sedan skickas ut på granskning under våren 2024. Enligt tidplanen kommer ett slutligt förslag till ny vattentjänstplan att antas av kommunfullmäktige under sommaren 2024.

Vid frågor, kontakta Viktor Ibrahim, VA-ingenjör, på viktor.ibrahim@salem.se.

Senast uppdaterad 23 oktober 2023