Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Tyck till om förslaget till detaljplan för Södra Hallsta

Salems kommun växer. Kommunen utreder nu möjligheten till ett nytt bostadsområde med cirka 300 bostäder i Rönninges centrala delar. Utöver flerbostadshus och radhus planeras även för en förskola, LSS-boende och en ny tvärförbindelse. Nu kan du lämna synpunkter på planförslaget och delta på vid det digitala samrådsmötet den 12 maj 2021. Samråds- och remisstiden pågår från den 15 april till den 20 maj 2021.

Kommunens bygg- och miljönämnd beslutade den 30 mars 2021 att sända det av Plan- och exploateringsenheten upprättade planförslaget på samråd och remiss. Södra Hallsta är lokaliserat i Salems kommun, i kommundelarna Rönninge och Salem, cirka 500 meter norr om Rönninge centrum och cirka två kilometer sydväst om Salems centrum. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt bostadsområde med cirka 300 bostäder med flerbostadshus, radhus, förskola och ett LSS-boende. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en ny tvärförbindelse som sträcker sig mellan Salemsvägen och Rönningevägen. Tvärförbindelsen ska hjälpa avlasta trafik från Rönninge centrum och utgöra huvudsaklig entré till det nya bostadsområdet.

Digitalt samrådsmöte

Datum: den 12 maj

Tid: klockan 18:00 - 19:30

Föranmäl dig senast den 10 maj till johanna.henningsson@salem.se 

Dina synpunkter är viktiga för oss 

Samråds- och remisstiden pågår från den 15 april till den 20 maj 2021. Senast den 20 maj kan du lämna synpunkter på planförslaget. Skicka dina synpunkter till msb@salem.se eller till Salems kommun, Bygg- och miljönämnden, 144 80 Rönninge.

Mer om samrådsförslaget finns att läsa på salem.se/sodrahallsta.

Har du några frågor? Skicka ett mejl till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på msb@salem.se.

Senast uppdaterad 23 april 2021