Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

SVOA intensifierar arbetet mot granbarkborren

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) kommer att intensifiera arbetet med att bekämpa granbarkborren under hösten 2023 då en stor del av granarna i Bornsjöns naturreservat är svårt angripen av granbarkborren. Målet är att långsiktigt trygga Bornsjön som vattentäkt.

SVOA sköter egendomarna kring Bornsjön där majoriteten av innehavet ligger inom Bornsjöns naturreservat/naturvårdsområde. För att bevara sjön, vattenmiljön och områden runtomkring sköter SVOA om allt från tillsyn av sjön till skogsvård, viltvård och jordbruk. Som reservvattentäkt har Bornsjön en viktig funktion för Stockholms dricksvattenförsörjning, om något skulle hända Mälaren som resulterar i att vattenkvaliteten blir otjänlig kan vatten istället tas från Bornsjön.

Åtgärder mot granbarkborren

2018 upptäcktes granbarkborren i granskogen runt Bornsjön. Granbarkborren är en skadeinsekt som tar död på framförallt äldre och ”stressad” granskog. För att begränsa spridning kommer angripna granar att avverkas och bortforslas. Där det finns inslag av tall och löv i beståndet lämnas dessa kvar men på vissa platser krävs det att nya friska skogar etableras där skogen återigen kan börja växa och binda koldioxid. I samband med att man utför åtgärder för att begränsa granbarkborrens framfört utförs även flera åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden, till exempel friställs ädellöv och andra naturvärdesträd. Samråd med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen sker löpande.

Undvik att vistas i områden med många döda granar. De kan falla till marken, särskilt när det blåser. Där skogsmaskiner arbetar med att hantera granbarkborreangripen skog gäller ett säkerhetsavstånd på 90 meter.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Isak Nygren, processledare Bornsjön, på isak.nygren@svoa.se.

Senast uppdaterad 11 oktober 2023