Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Stort tack för inkomna synpunkter på GC-vägen på Salemsvägen!

I linje med kommunens gång- och cykelplan har vi undersökt möjligheten att bygga en gång- och cykelväg med syfte att förbinda Salems kommuns befintliga gång- och cykelvägnät mellan gång- och cykelbanan från Salemsvägen till Söderby Gårds väg med gång- och cykelbanan på Salemsvägen som slutar vid Tvärvägen. I samband med detta bad vi om våra medborgares åsikter, och nu har vi sammanställt synpunkterna.

I slutet på december 2020 bad vi våra medborgare inkomma med synpunkter på de olika förslagen till GC-väg längs Salemsvägen. En sammanställning av de femtio inkomna synpunkterna visar både fördelar och nackdelar med de fyra olika förslagen följer nedan.

Sammanställning av synpunkter

Både positiva och negativa synpunkter har inkommit gällande samtliga förslag. För alternativ 1 och 2 handlar de flesta synpunkterna om att GC-vägen kommer bort från den trafikerade Salemsvägen, detta upplevs både positivt och negativt. Positivt för att medborgarna upplever att det blir en säkrare GC-väg, och negativt för att cykling på Salemsvägen troligen kommer att fortgå. Vissa påpekade de höjdskillnaderna som medkommer om vi bygger GC-vägen enligt alternativ 1. 

Det inkom många positiva synpunkter gällande både alternativ 3 och 4. Fler anser att detta blir den närmsta vägen att färdas och det finns en önskan om att GC-vägen förlängs förbi begravningsplatsen till Bergaholmsvägen. En del föredrog det tredje alternativet framför det fjärde på grund av att det blir mindre korsningspunkter. Marken där alternativ 4 föreslås anläggas ägs av Stockholm Vatten vilket dessutom kommer att medföra att deras medgivande behövs.Här är de fyra förslagen på gång- och cykelväg för att förbinda Salems befintliga gång- och cykelvägnät.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsens tekniska utskott kommer på ett senare sammanträde att besluta om vilken sträckning förvaltningen ska arbeta vidare med. Mer information publiceras löpande på salem.se.

Har du några frågor?

Kontakta Linda Brander, gatuingenjör/trafikplanerare, på linda.brander@salem.se.

Senast uppdaterad 28 maj 2021