Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sandsopning i Salems kommun våren 2023

Snart är det dags för årets sandsopning. I Salems kommun påbörjas sandsopningen på gång- och cykelvägar med start vecka 15. Vi fortsätter sedan med fastighetsobjekt, huvudgator och lokalgator veckorna som följer.

När is och snö har smält och vi bedömer att våren ser ut att stanna börjar vi sopa upp sanden som har lagts ut under vintern. Kommunen ansvarar för att ta bort sand från allmän platsmark såsom torg, gator och parker.

Ungefärlig tidplan för sandsopning

Gång- och cykelvägar: v. 15-16

Fastighetsobjekt: v. 16-18

Huvudgator: v. 18-19

Lokalgator: v. 18-19

Gång- och cykelvägar närmast centrum sandsopas först och vi jobbar oss därifrån utåt. Våra centrum kommer att sopas tidig morgon (kl 05.30-07.00) under vecka 15 när vädret är lämpligt, om det är för kallt på morgonen under vecka 15 kommer de att sandsopas under vecka 16.

Skolor kommer att sandsopas helg alt. efter stängning. Förskolor sandsopas dagtid efter överenskommelse med verksamheter.

Övriga fastigheter sopas på dagtid/kvällstid beroende på verksamhet.

Senast uppdaterad 04 april 2023