Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Lättare att slippa bygglov för solenergianläggningar

Från och med den 1 augusti behövs inte bygglov för att sätta upp solenergianläggningar på byggnader i detaljplanerade områden - om vissa krav uppfylls.
- Det är mycket glädjande och förenklar för den enskilda medborgaren att bidra till produktion av grön el, säger Björn Kvist (M), ordförande för bygg- och miljönämnden i Salems kommun.

De nya reglerna röstades igenom av riksdagen den 13 juni och nu i augusti har de alltså trätt i kraft. Ett krav för att slippa ansöka om bygglov för montering av solfångare och solpaneler i ett detaljplanerat område är att de sätts upp på en byggnad och att de följer byggnadens form. Det kommer fortfarande krävas bygglov för att sätta solenergianläggningar på byggnader som ligger i områden som är av riksintresse för totalförsvaret. Samma sak gäller för byggnader i områden som är extra värdefulla ur historisk, kulturell eller miljömässig synpunkt. I Rönninge finns en hel del sådana byggnader - därför är det viktigt att du som vill installera solpaneler och bor i eller nära anslutning till äldre bebyggelse som kan vara skyddad i detaljplan eller med i kommunens kulturhistoriska inventering, hör av dig till vår bygglovsenhet innan du börjar.

Andra viktiga saker att tänka på:

  • När det gäller framtida, ännu inte färdigställda, detaljplaneområden måste man fortfarande alltid ansöka om bygglov för montering av solenergianläggningar hos kommunen.
  • Det behövs normalt sett inte bygglov för solenergianläggningar utanför detaljplanerat område.
  • I vissa fall behöver du göra en anmälan till kommunen innan du sätter igång med installationen, till exempel om solenergianläggningen påverkar brandskyddet eller byggnadens bärande delar (som ytterväggar och bjälklag).

Trots de olika kraven är de nya reglerna ett steg på vägen mot att få mer förnyelsebar energi i Sverige.
- Det är mycket glädjande att kravet på bygglov för solcellsanläggningar, som läggs direkt på tak, har tagits bort från första augusti. Detta förenklar för den enskilde medborgaren att bidra till produktion av grön el och kommer förhoppningsvis att få utbyggnaden av enskilda solcellsanläggningar i Salem att öka. På kommunens solkarta kan man se vilken potential som finns för varje enskild fastighet i kommunen, säger Björn Kvist (M), ordförande för bygg- och miljönämnden i Salems kommun.

Har du frågor, kontakta kommunens växel på telefon 08-532 598 00 så vidarebefordrar de dig till ansvarig handläggare.

Läs mer på Boverkets hemsida

Senast uppdaterad 07 augusti 2018