Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

VA-taxa från 1 januari 2019

Enligt ett beslut som fattades av kommunfullmäktige den 14 juni 2018 kommer anläggningstaxan för vatten och avlopp att höjas från och med den 1 januari 2019. Detta gäller även brukningstaxan som tidigare fattades beslut om höjning på 2 kr för 2019.

Sedan 2009 har anläggningstaxan varit oförändrat. Anledningen till höjningen är att Salem växer och då ökar behovet av att investera i vatten- och avloppsledningar.

Brukningstaxan

Brukningstaxan för vatten och avlopp består av två rörliga avgifter. På fakturan kallas avgifterna grundavgift och förbrukningsavgift. Förbrukningsavgiften kommer höjas med 2 kr inklusive moms, vilket innebär en ökning med 25 kr i månaden för ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år.      

För en lägenhet i ett flerbostadshus med en total årsförbrukning på 2000 kubikmeter vatten fördelat på 15 lägenheter, blir höjningen för respektive lägenhet 22 kr i månaden.

Anläggningstaxan

Anläggningsavgiften betalas vid anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet eller vid tillbyggnad på befintlig fastighet. Avgiften för ett enbostadshus på 150 kvadratmeter och med 800 kvadratmeter tomtyta kommer enligt den nya taxan att höjas med 11,4 procent det vill säga 19 500 kronor inklusive moms. För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och med 800 kvadratmeter tomtyta höjs avgiften med 47,9 procent det vill säga 231 375 kronor, vilket innebär en höjning med 15 425 kronor per lägenhet inklusive moms.

Senast uppdaterad 28 februari 2023