Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nu är gång- och cykelbron över Dånviken öppen för allmänheten!

Det är med glädje vi kan meddela att gång- och cykelbron över Dånviken nu står öppen för gång- och cykeltrafik. Slutbesiktning genomfördes den 22 juni och blev godkänd. Bron är en viktig koppling som binder ihop möjligheterna att gå och cykla mellan Salem och Södertälje kommun.

Bron sträcker sig över Dånviken från nordöstra sidan till sydvästra. På sydvästra sidan ansluter sedan gång- och cykelvägen till Södertäljes nyanlagda gång- och cykelväg. Arbetet med att anlägga gång- och cykelbron påbörjades under 2021 och har genomförts enligt tidplan. Gång- och cykelbron är cirka 42 meter lång och är av typen samverkansbro i rostfritt stål och betong, en konstruktion som medför att bron blir underhållsfri och har en lång livslängd.

Skyltning och cykelvägvisning kommer att monteras inom kort, dessutom kommer Trafikverkets stängsel mot järnvägsspåret förlängas. 

Formell invigning tillsammans med Södertälje kommun planeras hösten 2022.

Vid frågor, kontakta gatuingenjör och trafikplanerare Linda Brander på linda.brander@salem.se.

Senast uppdaterad 22 juni 2022