Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Geoteknisk fältundersökning i Rönninge Kungsgård

Den 4-6 september kommer borrprover att genomföras inom Rönninge Kungsgårdsområdet. Syftet med fältarbetet är att identifiera markförhållandena inom planområdet och utredningen kommer att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet för Rönninge Kungsgård.

Utredningen görs på uppdrag av kommunen och det är Innovativ Markprojektering i Norden AB som kommer att utföra borrproverna.

För mer information, kontakta planarkitekt Johanna Henningsson på johanna.henningsson@salem.se eller på 08-532 592 20, eller planarkitekt David Höijertz på david.hoijertz@salem.se eller på 08-532 591 01.

 

Senast uppdaterad 04 september 2023