Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förslag på utformning av skola i Fågelsången

I februari 2017 beslutade kommunstyrelsen i Salem att det ska byggas en skola vid Fågelsången, strax öster om Salems centrum. Nu har den upphandlade projektören ÅF Infrastructure tagit fram förslag på hur skolan kan komma att se ut.

Det är ÅF Infrastructure som tillsammans med kommunens olika förvaltningar för miljö- och samhällsbyggnad, barn och utbildning samt kultur och fritid ska utforma skolan och idrottshallen. Tanken är att byggnaderna ska ta hänsyn till platsen och naturen runt omkring. Det ska finnas inslag av värme i trädetaljerna och fasaderna ska ha vertikala och halvtransparenta mönster. Hållbara material ska användas, såsom puts, plåt och keramiska plattor för att skapa lång livslängd. Det är två förslag som är aktuella.

Förslag 1

Förslag 1 är två fristående runda byggnader, där fördelen är:

  • Gårdar skapas mellan byggnaderna.
  • Byggnaderna tillåter att man kan ta sig till och från dem från flera olika håll och ingångar.
  • Inga hörn eller långa raka fasader.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Förslag 2

Förslag 2 är det mer ovala förslaget, där de runda byggnaderna byggts ihop, fördelen är:

  • Rund gemensam fasad skapar en entré mellan byggnaderna, man kan även gå mellan skolan och idrottshallen utan att behöva gå utomhus.
  • Inga hörn eller långa raka fasader.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Detaljplan

Detaljplanen är ett ramverk som bland annat reglerar markanvändning och vad som kan/får byggas och var dessa byggnader får uppföras. Kommunen har producerat ett förslag till detaljplan som ställs ut för granskning 10 april - 8 maj. Synpunkter på planförslaget skall vara kommunen tillhanda senast 8 maj och skickas till msb@salem.se

Gestaltningsförslag

De förslag som presenteras ovan är två varianter på byggnadsutformning som kommunens anlitade arkitekter föreslår för skola och idrottshall, förslagen måste rymmas inom detaljplanens regleringar för att bygglov skall kunna ges. Beslutet om gestaltning tas på kommunstyrelsens möte den 9 april. Har du frågor eller synpunkter så kontakta msb@salem.se.

Senast uppdaterad 03 april 2018