Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Förslag till ändringar i renhållningstaxan

SRV Återvinning AB (SRV) har tagit fram förslag till ändringar av renhållningstaxan från och med 1 januari 2019. Förändringen ger en taxehöjning på 2,2 procent, vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan.

Förslaget innehåller en generell höjning av taxan enligt index, samt ett antal mindre justeringar. Den generella indexhöjningen höjs i enlighet med Avfall Sveriges index A12:1MD vilket bedöms som ett index som speglar SRVs kostnadsstruktur bäst. 

Renhållningstaxan ska främja kommunernas möjlighet till att nå målsättningarna i den befintliga Avfallsplanen till år 2020. Under 2017 skedde betydande ökningar av kundernas val av sorterade tjänster, både matavfallssortering och Sorterahemma ökade med 15 %. Resultatnivån har förbättrats, vilket möjliggör att möta hushållen olika förutsättningar för att öka materialåtervinningen enligt avfallsplanen. Trenderna fortsätter och vidare utmaning blir att dra nytta av hushållens möjlighet till källsortering och att påverka utsorteringsgraden. Förändringarna i taxan utöver taxehöjning är bland annat att priset för hämtningsavgifter sänks för tjänsten Sorterahemma, tydligare regler för att möta nya boendeformer och justerad taxa för kunder tillhörande gemensamhetsanläggningar.

Förslaget tas upp på nästa kommunfullmäktige den 22 november, som du kan följa direkt via vår webbsändning här på salem.se. 

Vid frågor om taxan kontakta SRV Återvinning på:

Kundservice 0200-26 46 00

Senast uppdaterad 05 november 2018