Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

2 miljoner för att förbättra korsningen vid Salem C

Nu påbörjas arbetet med att förbättra trafiksituationen vid infarten till parkeringen vid Salem Centrum, Trafikutskottet har skjutit till 2 miljoner kronor och gett i uppdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta fram och få en lösning på plats så snart som möjligt.

– Tidigare var tanken att anlägga en rondell på platsen, men vi har fått överge den eftersom mark- och lutningsförhållanden var för svåra för en rondell. Nu lutar det istället åt trafiksignaler, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda trafiksituationen i Salems centrum, med fokus på korsningen Säbytorgsvägen, Säbyhallsvägen och nya vägen ner till Fågelsångens skola. Utredningen ska ge svar på hur korsningen kan förbättras för att de trafikproblem som finns idag inte ska fortgå. Utredningen ska även ha fokus på trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter. En ny detaljplan för Salems stadskärna ska upprättas, men korsningen kan ha behov av att åtgärdas i ett tidigare skede.

Senast uppdaterad 07 oktober 2021