Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fler än 17 000 invånare i Salems kommun!

Salems kommun har haft en positiv befolkningsökning sen kommunen bildades med undantag för några enstaka år och kommunen har nu passerat 17 000 invånare.

– Det är roligt att passera milstolpar, 17 000 invånare är ett viktigt steg för en mindre kommun som Salem. Allra roligast är att se den stadiga inflyttningen till Salem som visar att vi är en attraktiv kommun att bo i, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

När kommunen bildades år 1983 var antalet invånare 12 470. År 1997 passerade kommunen 13 000 invånare och år 2013 blev vi 16 000 invånare. Befolkningsökningen består dels av positivt födelsenetto, det vill säga att det föds fler än det dör i kommunen, och dels att inflyttningen till kommunen är större än utflyttningen.

Enligt kommunens befolkningsprognos kommer den positiva utvecklingen att fortsätta då kommunen planerar för fler nya bostäder, bland annat i Salems stadskärna. Enligt kommunens senaste befolkningsprognos som sträcker sig till och med år 2030 kommer kommunen passera både 18 000 och 19 000 invånare innan år 2030. Detta tack vare att det planeras för, och byggs, fler bostäder i kommunen.

Senast uppdaterad 04 oktober 2022