Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En pojke får ett plåster på sin armbåge.

Försäkringar

Har du på grund av olycksfall blivit drabbad av kropps- eller egendomsskada kan du anmäla olyckan till kommunen.

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring i försäkringsbolaget Protector. En olycksfallsskada är den personskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse.

Barn och ungdomar folkbokförda i Salem är olycksfallsförsäkrade på heltid. Heltidsföräkringen gäller även barn och ungdomar som är folkbokförda i Salems kommun men går i skola utanför kommunen.

Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Salem, samt vissa vuxna, är försäkrade under sin verksamhetstid i kommunen. Verksamhetsförsäkringen gäller även under resvägen till och från verksamheten, tex. till och från skolan. Se försäkringsbrevet från Protector för fullständiga försäkringsvilkor.

Anmäla skada

Det är den person som har drabbats av en skada som ska göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget eller dens vårdnadshavare.

Skadeanmälan görs i första hand direkt via Protectors hemsida eller så skriver ni ut blanketten Skadeanmälan - olycksfall och skickar den via post till Protectro - adressen står på skadeblanketten.

Försäkringsnummer: 348875-7.1

Försäkringen är giltig till och med 2022-03-31.

Kommunförsäkring

Kommunförsäkring är ett samlingsnamn för ett flertal olika försäkringar som kommunen har tecknat. Bland annat har kommunen en försäkring som hanterar ansvarsskador.

Ansvarsförsäkring

Har du drabbats av en kropps- eller egendomsskada som du anser beror på bristande underhåll från kommunen kan du ställa ett skadeståndsanspråk mot kommunen. Tänk på att det åligger den som framför ett krav att styrka sambandet mellan skadan och den påstådda skadeorsaken. Ladda ner blanketten ansvarsskada - fyll i den och skicka in den till kommunen. 

Anmälan om ansvarsskada

Senast uppdaterad 03 mars 2022