Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Salems kommun följer utvecklingen i Ukraina

Salems kommun har med anledning av Rysslands invasion av Ukraina ökat omvärldsbevakningen och deltar bland annat i samverkan med andra samhällsaktörer. Samtidigt pågår också kommunens eget planeringsarbete genom förberedelser för olika scenarion.

Det finns i dagsläget ingen känd hotbild mot Sverige och det är viktigt att behålla lugn och hålla sig uppdaterad om läget. Samtidigt är det extra viktigt i nuvarande läge att förhålla sig källkritiskt till information som sprids i sociala medier. 

Vi uppmanar våra invånare att följa informationen som läggs ut på myndigheters, kända nyhetsmediers och andra etablerade organisationers hemsidor.

Kommunens förberedelser och arbete

Salems kommuns Krisledningsnämnd är sammankallad och Krisledningsgruppen aktiverad. Arbetet som Salems kommun deltar i sker inom ramen för Samverkan i Stockholmsregionen (SSR), där samtliga kommuner i regionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen, Migrationsverket och Försvarsmakten med flera ingår. Samtliga aktörer träffas veckovis i olika mötesforum för att alla parter ska ha så aktuell och korrekt information som möjligt.

Socialförvaltningen i Salems kommun har löpande dialog med Migrationsverket. Kommunen arbetar aktivt med våra förberedelser och inventering av möjliga bostäder för att ta emot flyktingar som kommer från Ukraina. Vid mottagande av flyktingar står kommunen förberedda.

Du som vill hjälpa till

Det är väldigt många människor som just nu flyr den ryska invasionen i Ukraina. En del av dem når Sverige och Stockholmsområdet. Invasionen i Ukraina engagerar många människor och det är många Salembor som vill hjälpa till på olika sätt och erbjuda sitt stöd.

Många kommuninvånare vill gärna bidra med stöd till familjer som flyr undan kriget. Bästa sättet att hjälpa till i dagsläget är via etablerade hjälporganisationer med erfarenhet och infrastruktur. Organisationer med närvaro i Ukraina är Röda korset, UNHCR, Läkare utan gränser med flera. Lokalt i Salems kommun finns Svenska kyrkan som samordnar en del hjälpinsatser. 

Läs mer på Migrationsverkets hemsida, för dig som vill hyra ut lägenheter.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida, för dig som vill veta mer om situationen i Ukraina.

För information om:

Hur man pratar om krig med barn

Statsminister Magdalena Andersson lyfte i en av presskonferenserna särskilt barnens situation och på 1177.se finns råd till dig som påverkas av en allvarlig händelse. Lilla Aktuellt chattar med barn och är duktiga på att förklara vad som händer i världen, titta gärna tillsammans med dina barn på SVT Play

Försvarsmakten har tillsammans med Bris tagit fram råd om hur föräldrar och skolpersonal kan prata med barn om deras oro, besök Försvarsmaktens hemsida

Var källkritisk

Du kan hjälpa till genom att vara källkritisk! Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och inte dela desinformation.

Innan du delar information, tänk på följande:

• Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?

• Vem tjänar på att du sprider den?

• Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?

• Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?

• Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?

• Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.

• Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

• Läs mer om källkritik på krisinformation.se, på informationsverige.se finns dessutom information om källkritik på flera språk.

Viktiga länkar:

Myndigheters arbete

  • krisinformation.se finns samlad information om det säkerhetspolitiska läget

  • Regeringens arbete kan du följa på regeringen.se

  • Försvarsmakten bedömer att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige på kort sikt är låg, men är beredd att vidta olika åtgärder beroende på det aktuella läget. Läs mer på forsvarsmakten.se

  • Säkerhetspolisen ser i nuläget ingen förändrad bild av säkerhetshotet i Sverige på kort sikt, men myndigheten följer utvecklingen noga, läs mer på sakerhetspolisen.se

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet som har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Läs mer om hur du förbereder dig för en kris och ta del av broschyren Om krisen eller kriget kommer på msb.se

Senast uppdaterad 15 mars 2022