Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det här gör Salems kommun just nu

Kommunen gör sitt bästa för att förhindra smittspridning samtidigt som våra verksamheter och arbete flyter på i den högsta mån det går.

Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen arbetar Salems kommun kontinuerligt tillsammans med Stockholms läns kommuner, myndigheter och räddningstjänst. Vi följer därmed de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm ger.

Vårt gemensamma fokus är att säkerställa att korrekt information sänds ut och att våra invånare och medarbetare ska veta vart de kan vända sig om de har frågor eller letar information. 

Förvaltningens planering

Vi arbetar intensivt med att hantera nya direktiv, information och aktiviteter kopplat till coronaviruset. Förvaltningarna koordinerar sina beslut genom en krisledningsgrupp. Krisledningsgruppen består av representanter ur kommunledning och nyckelpersoner, såsom exempelvis säkerhetssamordnare och administrativt stöd, och leds av kommundirektören. Även krisledningsnämnden, det vill säga representanter från våra folkvalda politiker som leds av kommunstyrelsens ordförande, är aktiv sedan mars 2020. 

Huvudfokus för oss just nu ligger på att långsiktigt klara av att upprätthålla verksamhet inom de med samhällsviktig funktion. Detta innebär att vi ser till att kommunala verksamheter inom vård och omsorg, exempelvis särskilda boenden för äldre, hemtjänst, LSS-boenden, samt skola och barnomsorg fungerar optimalt. Särskilt prioriterat är även att vår försörjning av vatten och renhållning fungerar.

Personalplanering och kontinuitet

Det pågår fortlöpande arbete kring personalplanering för att säkerställa en kontinuitet i kommunens verksamheter. För våra verksamheter finns sedan tidigare planer för att klara ansträngda förhållanden. Dessa planer ses nu över för att även anpassas för en längre tidshorisont. 

Rekommendation att jobba hemifrån

Med anledning av coronaviruset och för att begränsa smittspridning har Folkhälsomyndigheten uppmanat arbetstagare att jobba hemifrån i den mån det går. Vissa yrkesgrupper har arbetsuppgifter som kräver att de befinner sig på arbetsplatsen, medan andra roller inte har samma krav. Även om nya direktiv uppmanar anställda att jobba hemifrån så ser förvaltningscheferna inom kommunen till att säkerställa tillräcklig bemanning och att nödvändig personal är på plats.

För att ytterligare minska risken för smittspridning och säkerställa en trygg arbetsmiljö har kommunen möjliggjort och förbättrat förutsättningarna för digitala möten, exempelvis sker politiska sammanträden såsom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen digitalt. Vid möten mellan kommuninvånare och kommunrepresentant(-er) ska även detta ske digitalt. Om någon av parterna begär ett fysiskt möte ska det hållas under förutsättning att det kan ske under betryggande former och inte rör fler än 8 personer. Kommunhuset håller öppet och det dagliga arbetet fortgår som vanligt, och vår prioritering är att som alltid finnas tillgängliga för våra invånare.

Läs mer här om Folkhälsomyndighetens rekommendation att fortsatt jobba hemifrån.

Senast uppdaterad 11 juni 2021