Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Information om vård, omsorg och stöd

Inom vård och omsorg har vi vidtagit åtgärder för att skydda våra medborgare från smittspridning. Samtidigt säkerställer vi att vi kan ge en säker och trygg omsorg samt ett stabilt stöd. Det här gäller för exempelvis hemtjänst, våra äldreboenden och LSS-boenden.

En prioritering för kommunen är att skydda våra äldre och andra som tillhör en riskgrupp. Därför har vi vidtagit åtgärder i syfte att begränsa smittspridning.

Äldre över 70 år rekommenderas att begränsa sociala kontakter

För att minska smittspridning till riskgrupper och framför allt äldre rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu att människor över 70 år begränsar sin kontakt med andra människor i den största mån det går under en tid framöver. Detta innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Denna rekommendation gäller även för friska individer.

För den som behöver hjälp med att handla mat med mera

Främst bör man vända sig till anhöriga som kan hjälpa till med att handla mat och ta hand om vissa ärenden på stan, annars rekommenderar kommunen att man beställer hem mat och det man behöver via nätet. Detta kan även anhöriga göra åt en. Det finns även frivilliga grupper på Facebook dit man kan vända sig för hjälp, tänk dock på att inte ge ut koder till betalkort. Notera att grupperna inte har någon samverkan med kommunen utan drivs helt ideellt. 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma för folk över 70 år.

Besök tillåts på vård- och omsorgsboenden

Med anledning av regeringens hävning av besöksförbudet från och med 1 oktober kommer även Salems kommun att tillåta besök på äldreboenden men med vissa restriktioner.

De boendes trygghet är vår prioritering, därför kommer besöken i första hand ske utomhus eller i den boendes egna lägenhet. I mesta möjliga mån ska besöken även vara förbokade för att det ska finnas möjlighet för verksamheten att planera och se till att besöken kan ske med så liten risk för smittspridning som möjligt.

Besök tillåts på boenden med särskild service

Med anledning av coronavirusets framfart tog krisledningsnämnden i våras beslut om tillfälligt besöksstopp på boenden med särskild service. I september togs ett nytt beslut om att det från och med 1 oktober återigen är tillåtet med externa besök.

Kommunens krisledningsnämnd beslut om att upphäva besöksstoppet på boenden med särskild service innebär att anhöriga och vänner återigen kan besöka boenden. Åtgärder kommer att vidtas för att minska risken för smittspridning och säkerställa en trygg miljö för boenden och besökare.

Daglig verksamhet har öppnat upp igen

Kommunen har tagit beslut om att dagliga verksamheter, korttidsboende samt träfflokal öppnar upp igen från och med 17 augusti. 

De dagliga verksamheter som öppnar upp är daglig verksamhet på Skyttorp, Timmermansgården, Körsbärsgården och Gläntan, samt secondhandbutiken i Salems centrum. Åtgärder som vidtas av samtliga verksamheter för att minska risken för smittspridning inkluderar bland annat begränsade grupper med få deltagare åt gången, noggranna hygienrutiner, samt regelbunden desinficering av tagytor.

Åtgärder inom vård och omsorg

Inom vården och omsorgen håller vi en god personalkontinuitet genom att begränsa antalet personer ur personalen som är i kontakt med boende och brukare. Som vanligt följer vi här Socialstyrelsens hygienrutiner inom vård och omsorg för att inte utsätta riskgrupper för smittspridning.

Salems kommun är måna om att föra en dialog med dig som anhörig. Om du som anhörig har frågor som gäller din närstående, kontakta enhetschef för verksamheten. Nedan återfinns brevet som skickats ut till anhöriga inför upphävandet av besöksstoppet på äldreboendena.

Brev till anhöriga

Information till anhöriga gällande besök på äldreboenden

Med anledning av regeringens beslut om upphörande av det nationella besöksförbudet på äldreboenden från och med den 1 oktober skapar Salems kommun nya rutiner för besök som följer de riktlinjer som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten satt upp.

Vi rekommenderar att närstående och boende håller minst två meters avstånd från varandra. Besök i gemensamma utrymmen där flera boende vistas och där det finns svårigheter att hålla avstånd avråds. Besökare uppmanas höra av sig till boendet för att boka tid för besök.

Rutiner för besök inomhus:

● Om du har symtom på smitta (hosta/feber/snuva) får besök inte genomföras enligt
Folkhälsomyndigheten.
● Boka tid för ditt besök, för att många ska ha möjlighet att besöka sina anhöriga rekommenderas att besöket varar max 1 timme.
● Personal möter upp dig på anvisad plats när du kommer, invänta dem innan du går in.
● Tvätta och sprita händerna noggrant vid besökets start och slut.
● När besöket är slut tvättar och spritar du händerna igen innan du lämnar lägenheten. Sedan tillkallar du personal som följer dig ut, detta för att undvika kontakt med andra boenden.

Rutiner för besök utomhus:

● Om du har symtom på smitta (hosta/feber/snuva) får besök inte genomföras enligt
Folkhälsomyndigheten.
● Kontakta avdelningen i god tid för bokning av ditt besök.
● Vänta utanför entren, din anhöriga kommer att komma ut tillsammans med personal.
● Även utomhus är det viktigt att tänka på att hålla på två meters regeln.
● Kontakta personal vid besökets slut så att den boende får hjälp att ta sig tillbaka in igen på ett säkert sätt.

Vid frågor kontakta respektive verksamhet.

Med vänlig hälsning,
Åsa Bergström
Verksamhetschef
Äldreomsorgen

Senast uppdaterad 02 oktober 2020