Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Information om vård, omsorg och stöd

Inom vård och omsorg har vi vidtagit åtgärder för att skydda våra medborgare från smittspridning. Samtidigt säkerställer vi att vi kan ge en säker och trygg omsorg samt ett stabilt stöd. Det här gäller för exempelvis hemtjänst, våra äldreboenden och LSS-boenden.

En prioritering för kommunen är att skydda våra äldre och andra som tillhör en riskgrupp. Därför har vi vidtagit åtgärder i syfte att begränsa smittspridning.

Konstaterad smitta i Salem

Vi har bekräftade fall av coronavirusinfektion covid-19 på några enheter inom äldreomsorgen i Salems kommun. För de flesta är covid-19 en lindrig sjukdom. Fokus ligger nu på att begränsa smittspridning för att skydda de grupper som löper ökad risk att få allvarliga symtom. Det vill säga äldre och personer med allvarlig underliggande sjukdom.

Läs mer om den konstaterade smittan här

Äldre över 70 år rekommenderas att begränsa sociala kontakter

För att minska smittspridning till riskgrupper och framför allt äldre rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu att människor över 70 år begränsar sin kontakt med andra människor i den största mån det går under en tid framöver. Detta innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Denna rekommendation gäller även för friska individer.

För den som behöver hjälp med att handla mat med mera

Främst bör man vända sig till anhöriga som kan hjälpa till med att handla mat och ta hand om vissa ärenden på stan, annars rekommenderar kommunen att man beställer hem mat och det man behöver via nätet. Detta kan även anhöriga göra åt en. Det finns även frivilliga grupper på Facebook dit man kan vända sig för hjälp, tänk dock på att inte ge ut koder till betalkort. Notera att grupperna inte har någon samverkan med kommunen utan drivs helt ideellt. 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma för folk över 70 år.

Besöksstopp på vård- och omsorgsboenden

Med anledning av coronaviruset har beslut fattats att inte ta emot externa besök i kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre. Besöksstoppet införs för att värna om och skydda de som bor i våra boenden och gäller tillsvidare.

Denna försiktighetsåtgärd vidtar vi för att minimera risken att få in smittan i våra verksamheter. Det är särskilt viktigt då våra omsorgstagare tillhör en känslig riskgrupp.

Besöksstoppet gäller alla besök och innebär att inte ens anhöriga till de boende i nuläget kan komma på besök. Undantag kommer att tillåtas vid besök till de vård- och omsorgstagare som befinner sig i livets slutskede.

Besöksstopp på boenden med särskild service

Kommunens krisledningsnämnd har även fattat beslut om besöksstopp på boenden med särskild service. Detta beslut har tagits för att värna om och skydda våra boende och gäller från och med onsdagen den 1 april och tills vidare.

För mer information, kontakta gärna verksamhetschef inom området funktionsnedsättning, Cecilia Wahlgren, på cecilia.wahlgren@salem.se eller på 08-532 598 17.

Tillfällig stängning av daglig verksamhet

Kommunen har tagit beslut om tillfällig stängning av dagliga verksamheter, korttidsboende samt träfflokal. Detta beslut har tagits för att minimera risken att få in smittan i verksamheterna och värna om boende, arbetstagare på daglig verksamhet, samt besökare på träfflokal. Den tillfälliga stängningen gäller från och med onsdagen den 1 april och tills vidare. 

Åtgärder inom vård och omsorg

Inom vården och omsorgen håller vi en god personalkontinuitet genom att begränsa antalet personer ur personalen som är i kontakt med boende och brukare. Som vanligt följer vi här Socialstyrelsens hygienrutiner inom vård och omsorg för att inte utsätta riskgrupper för smittspridning.

Salems kommun är måna om att föra en dialog med dig som anhörig. Om du som anhörig har frågor som gäller din närstående, kontakta enhetschef för verksamheten.

Senast uppdaterad 22 maj 2020