Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Information om vård, omsorg och stöd

Inom vård och omsorg har vi vidtagit åtgärder för att skydda våra medborgare från smittspridning. Samtidigt säkerställer vi att vi kan ge en säker och trygg omsorg samt ett stabilt stöd. Det här gäller för exempelvis hemtjänst, våra äldreboenden och LSS-boenden.

En prioritering för kommunen är att skydda våra äldre och andra som tillhör en riskgrupp. Därför har vi vidtagit åtgärder för att skydda boende på särskilda boenden. Genom regelbundna tester av både boende och personal i samarbete med region Stockholm säkerställer vi att vi kan ge en säker och trygg omsorg samt ett stabilt stöd.

Behöver du hjälp med att handla mat med mera?

Främst bör man vända sig till anhöriga som kan hjälpa till med att handla mat och ta hand om vissa ärenden på stan, annars rekommenderar kommunen att man beställer hem mat och det man behöver via nätet. Detta kan även anhöriga göra åt en. I samarbete med Svenska Kyrkan i Salem erbjuder vi även hjälp med att handla. Se mer information i det blåa blocket till höger.

Återigen besöksstopp på vård- och omsorgsboenden

Med anledning av den ökande smittspridningen i Stockholm väljer Salems kommun att tillfälligt stoppa besök till äldreboenden med vissa undantag, exempelvis för besökande till boende som befinner sig i livet slutskede eller andra extra ömmande situationer.

Beslutet fattades av krisledningsnämnden på den 12 januari. Besöksstoppet gäller från den 13 januari till den 24 januari. Läs mer om det här.

Besök tillåts på boenden med särskild service

Med anledning av coronavirusets framfart tog krisledningsnämnden i våras beslut om tillfälligt besöksstopp på boenden med särskild service. I september togs ett nytt beslut om att det från och med 1 oktober återigen är tillåtet med externa besök.

Kommunens krisledningsnämnd beslut om att upphäva besöksstoppet på boenden med särskild service innebär att anhöriga och vänner återigen kan besöka boenden. Åtgärder kommer att vidtas för att minska risken för smittspridning och säkerställa en trygg miljö för boenden och besökare.

Daglig verksamhet har öppnat upp igen

Kommunen har tagit beslut om att dagliga verksamheter, korttidsboende samt träfflokal öppnar upp igen från och med 17 augusti. 

De dagliga verksamheter som öppnar upp är daglig verksamhet på Skyttorp, Timmermansgården, Körsbärsgården och Gläntan, samt secondhandbutiken i Salems centrum. Åtgärder som vidtas av samtliga verksamheter för att minska risken för smittspridning inkluderar bland annat begränsade grupper med få deltagare åt gången, noggranna hygienrutiner, samt regelbunden desinficering av tagytor.

Åtgärder inom vård och omsorg

Inom vården och omsorgen håller vi en god personalkontinuitet genom att begränsa antalet personer ur personalen som är i kontakt med boende och brukare. Som vanligt följer vi här Socialstyrelsens hygienrutiner inom vård och omsorg för att inte utsätta riskgrupper för smittspridning.

Salems kommun är måna om att föra en dialog med dig som anhörig. Om du som anhörig har frågor som gäller din närstående, kontakta enhetschef för verksamheten. 

Senast uppdaterad 12 januari 2021