Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Aktuellt om Corona

Coronapandemin är fortfarande inte över och Salems kommun följer noga utvecklingen för att kunna anpassa och vidta åtgärder när det behövs.

Det är fortsatt viktigt att hålla sig uppdaterad om den senaste informationen om corona. På krisinformation.se finns samlad fakta från myndigheterna om vad som gäller för exempelvis vaccination, utlandsresor, smittläget mm. 

Vaccination mot corona

I Salems kommun har vi en väldigt hög vaccinationsgrad. Just nu erbjuds alla som är över 18 år en tredje dos av vaccinet, viktigt är dock att det gått minst sex månader sedan dos två. För senaste nytt om vaccination och hur man bokar tid för vaccination, besök 1177.se.

Covidbevis vid kommunens arrangemang

På grund av det rådande läget och smittspridningen av covid-19 har regeringen och Folkhälsomyndigheten infört rekommendationer om att besökare ska kunna visa upp vaccinationsbevis. Vid vissa av kommunens arrangemang kan vaccinationsbevis därför komma att användas. 

Vaccinationsbevisen kommer då att skannas och du kommer samtidigt att behöva visa din legitimation. Applikationen som används vid skanningen är den applikation som Myndigheten för digital förvaltning, har tagit fram (DIGG). 

På DIGGs hemsida kan du läsa mer om applikationen.

Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter vid scanning av vaccinationsbevis.

Om du saknar ett digitalt vaccinationsbevis kan du visa upp ett bevis på papper istället samtidigt som du legitimerar dig. Läs mer nedan.

Covidbevis

Du kan hämta ditt vaccinationsbevis digitalt på covidbevis.se. För att göra det krävs e-legitimation (t.ex BankID).

Om du inte har e-legitimation eller tillgång till dator kan du fylla i en blankett istället. Du hittar blanketten på E-hälsomyndighetens hemsida, där finns även andra blanketter för covidbevis, t.ex för dig som saknar folkbokföringsadress. 

Här hittar du blanketten "Beställning av vaccinationsbevis" direkt (länk till pdf).

Gör din beställning tidigast sju (7) dagar efter att du har fått ditt vaccin. Observera att det just nu är lång handläggningstid för beställningar av vaccinationsbevis via blankett.

Biblioteket

Biblioteket är öppet vid ordinarie öppettider, om du tillhör en riskgrupp och vill besöka biblioteket finns möjlighet för tidsbokning utanför ordinarie öppettider. Du kan även låna upp till fem e-böcker i veckan. Besök bibliotekets webb för mer information.

Förskolor

Förskolorna håller fortsatt öppet, vid ökad smittspridning och personalbortfall kan reducering av verksamhet ske. Beroende på utvecklingen kan temporär stängning av en förskola komma att ske under en kort period och då kommer enbart vårdnadshavare med samhällsviktiga jobb erbjudas barnomsorg.

Vuxenutbildningen/SFI-skolan

Vuxenutbildningen inklusive SFI-skolan bedriver återigen sin utbildning på plats.

Äldreboenden, daglig verksamhet och gruppaktiviteter

Inom vård och omsorg har kommunen vidtagit åtgärder för att skydda våra medborgare från smittspridning. Samtidigt säkerställer vi att vi kan ge en säker och trygg omsorg samt ett stabilt stöd. Det här gäller för exempelvis hemtjänst, våra äldreboenden och LSS-boenden.

En prioritering för kommunen är att skydda våra äldre och andra som tillhör en riskgrupp. Genom regelbundna tester av både boende och personal i samarbete med Region Stockholm säkerställer vi att vi kan ge en säker och trygg omsorg samt ett stabilt stöd.

Salems kommun är måna om att föra en dialog med dig som anhörig. Om du som anhörig har frågor som gäller din närstående, kontakta enhetschef för verksamheten. 

Daglig verksamhet och gruppaktiviteter

  • Daglig verksamhet inom området funktionsnedsättning håller öppet och har vidtagit åtgärder för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för arbetstagarna. 

  • Dagverksamheten Näckrosen har varit efterlängtad och har öppnat upp igen.

  • Gruppaktiviteter som anordnas av anhörigkonsulent kommer att börja genomföras som vanligt i vinter.

Senast uppdaterad 13 januari 2022