Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Bostadsanpassning

Den som har en funktionsnedsättning kan få bidrag till att anpassa sin bostad för att kunna bo kvar hemma. Ett bostadsanpassningsbidrag är till för att ge dig möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget hem.

Det är dina funktionsnedsättningar som avgör vilket behov av anpassning du har. Den bedömningen gör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

  • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
  • Du som är förälder med delad vård om barn med funktionsnedsättning.
  • Du som i ditt hem långvarigt och regelbundet vårdar en person med funktionsnedsättning. 

För att du ska få bostadsanpassningsbidrag måste du äga din egen bostad, ha en hyres- eller bostadsrätt.

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget används för anpassning av fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådant som normalt inte tas med vid flytt. Du kan inte få bidrag för anpassning av lösa inventarier och hjälpmedel och inte heller till sådana åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, reparationer och andra tekniska brister i bostaden.

Ändamålsenlig bostad

Anpassningsåtgärder ska leda till att nedanstående behov uppfylls så att bostaden ska anses ändamålsenlig (BBR 3:22).

- Ta sig fram till entrén
- Ta sig in och ut ur huset
- Klara sin personliga hygien
- Daglig samvaro
- Sömn och vila
- Laga mat
- Äta
- Tvätta sig och torka tvätt maskinellt
- Förvaring
- Säker, inte hälsovådlig, ljud, ljus mm

Medgivande från fastighetsägare eller nyttjanderättshavande

Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt måste ha ett skriftligt medgivande från fastighetsägare, nyttjanderättshavande eller bostadsrättsförening innan anpassningen utförs.

Att tänka på när du köper eller byter bostad 

Möjligheten att få bidrag när du köper eller byter bostad är begränsad. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till dina funktionsnedsättningar.

Ansökan

För att ansöka om bidrag för bostadsanpassningsbidrag fyller du i en ansökningsblankett. Med din ansökan ska det finnas ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Handläggaren utreder ditt behov och fattar beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag SFS 1992:1574.

Blanketten kan du antingen fylla i direkt på datorn, skriva ut och skicka in till oss eller så skriver du ut den och fyller i och skickar in. Det är viktigt att du fyller i samtliga punkter i ansökan.

Klicka här för att öppna blanketten.

Skicka ansökan till:
Salems kommun
Bostadsanpassning
144 80 Rönninge

Offert

Till din ansökan ska du alltid bifoga minst två kostnadsberäkningar/offerter för anpassningsåtgärderna. Gäller det dyrare eller mer omfattande åtgärder som till exempel trapphiss och höj- och sänkbart kök ska du begära in minst tre offerter.

Överklaga beslut

Om din ansökan inte beviljas får du ett skriftligt beslut med motivering till avslaget. Där ska det framgå varför du inte får bidraget och hur du kan överklaga beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor räknat från den dag då du fick reda på beslutet. Kommunen gör sedan en ny prövning av beslutet. Om avslaget står fast skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som också prövar ärendet.

När du fått bostadsanpassningsbidrag

Det är du som sökande måste själv beställa åtgärderna hos entreprenören som handläggaren beslutat om samt betala fakturan/fakturorna. Beslutet om entreprenör grundas på de offerter du skickat in. När du fått bostadsanpassningarna utförda och tagit emot fakturan översänder du en kopia på fakturan till:

Salems kommun
Bostadsanpassning
144 80 Rönninge

På fakturan ska det framgå när anpassningen/arna är utförda, vilka åtgärder som utförts, kundens namn samt ärendenummer. För att Salems kommun ska kunna betala ut bidraget måste du meddela handläggaren att anpassningarna är utförda och att du är nöjd med arbetet som entreprenören utfört. När Salems kommun fått kopia på fakturan samt kontoutdrag av inbetald anpassning görs utbetalning av beviljat bidragsbelopp till det konto ni angivit i ansökningsblanketten. Det är viktigt att komma ihåg att om aktuell anpassning skulle medföra en lägre kostnad än beviljat belopp betalas bidraget ut endast för den faktiska kostnaden.

Reperation och reklamation

Det är viktigt att komma ihåg att det är du som äger din bostadsanpassning. Det innebär att du själv får stå för eventuella reparationer och underhåll om det behövs. Du kan däremot få bidrag till reparationer för tekniskt avancerad utrustning, som till exempel hissar, höj- och sänkbar inredning, toalett/dusch och torkanordning på toalettstol samt dörrautomatik. Du kan sedan ansöka om reparationskostnad hos kommunen, då använder du samma ansökningsformulär som när du söker bostadsanpassningsbidrag. Här hittar du den.

Om det handlar om en reklamation av anpassningen tar du kontakt med entreprenören som utfört arbetet, inte kommunen.

När man vill ta över en befintlig anpassning så finns det krav på intyg av sakkunnig, exempelvis från arbetsterapeut, för att kunna få reparationsbidrag. I ansökan skickar du med intyg samt fakturakopia på utfört arbete.

Återställning av bostadsanpassning

Villaägare och bostadsrättsinnehavare får själva stå för eventuella kostnader vid återställning av de bostadsanpassningar som genomförts.

Behandling av personuppgifter

Vid ansökan behandlar vi dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Här kan du läsa mer om hur kommunen behandlar personuppgifter, samt hur du kan begära ett registerutdrag.

Senast uppdaterad 19 augusti 2021