Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Bostadsanpassning

Den som har en funktionsnedsättning kan få bidrag till att anpassa sin bostad för att kunna bo kvar hemma. Ett bostadsanpassningsbidrag är till för att ge dig möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget hem.

Det är dina funktionsnedsättningar som avgör vilket behov av anpassning du har. Den bedömningen gör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

  • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
  • Du som är förälder med delad vård om barn med funktionsnedsättning.
  • Du som i ditt hem långvarigt och regelbundet vårdar en person med funktionsnedsättning. 

För att du ska få bostadsanpassningsbidrag måste du äga din egen bostad, ha en hyres- eller bostadsrätt.

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget används för anpassning av fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådant som normalt inte tas med vid flytt. Du kan inte få bidrag för anpassning av lösa inventarier och hjälpmedel och inte heller till sådana åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, reparationer och andra tekniska brister i bostaden.

Ändamålsenlig bostad?

Anpassningsåtgärder ska leda till att nedanstående behov uppfylls så att bostaden ska anses ändamålsenlig (BBR 3:22)

- Ta sig fram till entrén
- Ta sig in och ut ur huset
- Klara sin personliga hygien
- Daglig samvaro
- Sömn och vila
- Laga mat
- Äta
- Tvätta sig och torka tvätt maskinellt
- Förvaring
- Säker, inte hälsovådlig, ljud, ljus mm

Medgivande från fastighetsägare

Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt måste ha ett skriftligt medgivande från fastighetsägare eller bostadsrättsförening innan anpassningen utförs.

Att tänka på när du köper eller byter bostad 

Möjligheten att få bidrag när du köper eller byter bostad är begränsad. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till dina funktionsnedsättningar.

Ansökan

För att ansöka om bidrag för bostadsanpassningsbidrag fyller du i en ansökningsblankett. Med din ansökan ska det finnas ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Handläggaren utreder ditt behov och fattar beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag SFS 1992:1574.

Blanketten kan du antingen fylla i direkt på datorn, skriva ut och skicka in till oss eller så skriver du ut den och fyller i och skickar in. 

Klicka här för att öppna blanketten

Skicka ansökan till:
Bostadsanpassningsbidrag
Salems kommun
144 80 Rönninge

Offert

Till din ansökan ska du alltid bifoga minst en kostnadsberäkning för anpassningsåtgärderna. Gäller det dyrare åtgärder som till exempel trapphiss ska du begära in flera offerter.

Överklaga beslut

Om din ansökan inte beviljas får du ett skriftligt beslut med motivering till avslaget. Där ska det framgå varför du inte får bidraget och hur du kan överklaga beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor räknat från den dag då du fick reda på beslutet. Kommunen gör sedan en ny prövning av beslutet. Om avslaget står fast skickas din överklagan vidare till Länsrätten som också prövar ärendet.

När du fått bostadsanpassningsbidrag

Det är du som äger din bostadsanpassning. Det innebär att du själv får stå för eventuella reparationer och underhåll om det behövs. Du kan få bidrag till reparationer för tekniskt avancerad utrustning, som till exempel hissar, höj- och sänkbar inredning, toalett/dusch och torkanordning på toalettstol samt dörrautomatik.

Villaägare och bostadsrättsinnehavare får själva stå för eventuella kostnader vid återställning av anpassningar. Om det handlar om en reklamation av anpassningen tar du kontakt med entreprenören som utfört arbetet.

Senast uppdaterad 17 april 2019