Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Ansökan om god man eller förvaltare

För att en god man eller förvaltare skall kunna förordnas för någon krävs att vissa i lagen (11 kap föräldrabalken) angivna förutsättningar är uppfyllda. En ansökan om god man/förvaltare måste därför innehålla vissa uppgifter. Till ansökan måste dessutom vissa handlingar bifogas. Det slutliga beslutet om att förordna god man eller förvaltare fattas av tingsrätten.

Ansökan

För att god man ska kunna förordnas krävs att den det gäller själv ansöker om god man/förvaltare eller samtycker till att god man/förvaltare förordnas. Ansökan om god man/förvaltare kan också göras av kuratorer,  socialförvaltning, av maka/make eller närmaste släktingar. Tingsrätten kan också ta upp frågan om god man/förvaltare på eget initiativ. Ansökan skickas till överförmyndarnämnden i den kommun som 
huvudmannen är folkbokförd.

Vem kan få god man eller förvaltare?

Hjälpbehovet ska vara förorsakat av något/några av följande medicinska omständigheter:
- Sjukdom: Demenssjukdom, hjärnskador
- Försvagat hälsotillstånd: Hög ålder
- Psykisk störning: Psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism, Aspbergers
OBS! (ev ADHD om finns ytterliga psykisk nedsättning - ej ”bara” ADHD
- Liknande förhållanden: Missbruk av alkohol, narkotika

Medicinska rekvisitet inte uppfyllt:
- utbränd, ångest, oro, krisreaktion
- ADHD, kan troligtvis klara sig själv med stöd.
- Dyslexi, språksvårigheter, okunskap, normalbegåvad, slösaktigt levnadssätt

Handläggning

Handläggningen av ansökan är avgiftsfri. Om handlingarna inte är kompletta föreläggs den som gjort ansökan att inkomma med kompletteringar. När handlingarna är kompletta och överförmyndarnämnden bedömer att förutsättningarna för att godmanskap/förvaltarskap föreligger så lämnas ansökan över till tingsrätten för beslut. När tingsrätten fattat sitt beslut så utfärdar överförmyndarnämnden ett registerutdrag om ställföreträdarskap.

Senast uppdaterad 02 juni 2016